Kategorie vzorů

Výpis pro štítek: Občanské právo

Smlouva o zápůjčce splatná jednorázově

Smlouvou o zápůjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. (§ 2390 nového občanského zákoníku). Smlouva o zápůjčce nahrazuje smlouvu o půjčce.

Ve smlouvě je také možné sjednat dobu vrácení , pokud není sjednáno jinak splatnost je závislá na vypovězení smlouvy. Výpovědní doba je 6 týdnů. Při peněžní zápůjčce lze sjednat úroky, jejichž výše nebude odporovat dobrým mravům (§2391 NOZ). Při nepeněžní zápůjčce se vrací věc stejného druhu, nehledě na zvýšení či snížení její ceny. Celý článek

Osvojení zletilé osoby je možné od 1.1.2014.

 Pan Karel Malý chce osvojit dceru své manželky. Dceři je 34 let a její biologický otec žije. Spolu s její matkou žije pan Karel Malý od dceřiných 8 let. Je osvojení možné?
Dle § 846 nového občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb., který je účinný od 1.1.2014, lze osvojit zletilou osobu. V takovém případě se již nezkoumá, zda je osvojení v souladu se zájmy osvojované osoby, ale osvojení nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.