Kategorie vzorů

Redakce

Přemysl Líbal

 Mgr. Přemysl Líbal

  Otec projektu Vzory.cz

  Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR  a Agrární komoře ČR

  Konzultant, právník a Knowledge investor

  LinkedIn: https://cz.linkedin.com/in/libal/cs

  web:  www.libal.net

JUDr. Vladislav Vnenk

Šéfredaktor, člen redakční rady

Vladislav Vnenk je advokátní koncipient advokátní kanceláře Mgr. Marie Klinerové. Též je interním doktorandem na Fakultě právnické ZČU v Plzni, kde vyučuje na katedře ústavního a evropského práva.

Odborná specializace: Občanské právo, ústavní právo, insolvenční právo a právo obchodních koporporací

Kontakt: vladislav.vnenk@gmail.com

LinkedIn: https://cz.linkedin.com/pub/vladislav-vnenk/55/490/833

Web: www.klinerova.cz

JUDr. Pavla Buriánová

Zástupkyně šéfredaktora, členka redakční rady

Pavla Buriánová je absolventkou Fakulty právnické ZČU v Plzni. Je zaměstnána na Krajském soudu v Ústí nad Labem, kde působí na úseku civilního práva.

Odborná specializace: rodinné právo, občanské právo a civilní proces

Kontaktní e-mail: P.Burianova@seznam.cz

Mgr. Bc. Denisa Matějková

Autorka

Denisa Matějková absolventkou Právnické fakulty v Plzni a Policejní akademie v Praze. Je asistentkou soudce na Okresním soudu v Benešově.

Odborná specializace: obchodní, občanské a pracovní právo

Kontaktní e-mail: denek7@seznam.cz

Mgr. Barbora Kubíčková

Autorka

Barbora Kubíčková je absolventkou Fakulty právnické ZČU v Plzni. Společně se studiem se právu věnuje i v praxi a to v Advokátní kanceláři Schulmann & Stachová, kde se především věnuje oblasti občanského práva. Její dlouholetá právní praxe jí umožňuje vyhotovovat jednoduchá i složitá podání a samostatnou odbornou práci.

Odborná specializace: občanské, pracovní a rodinné právo

Kontaktní e-mail: kubickova.b@gmail.com

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.