Kategorie vzorů

Redakce

Přemysl Líbal

 Mgr. Přemysl Líbal

  Otec projektu Vzory.cz

  Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR  a Agrární komoře ČR

  Konzultant, právník a Knowledge investor

  LinkedIn: https://cz.linkedin.com/in/libal/cs

  web:  www.libal.net

JUDr. Vladislav Vnenk, Ph.D.

Šéfredaktor, člen redakční rady

Vladislav Vnenk je samostatným advokátem a asistentem na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Odborná specializace: Občanské právo, ústavní právo, insolvenční právo a právo trestní.

Web: www.vnenk.cz

Kontaktní e-mail: vnenk@vnenk.cz

LinkedIn: www.linkedin.com/in/judr-vladislav-vnenk

JUDr. Pavla Buriánová

Zástupkyně šéfredaktora, členka redakční rady

Pavla Buriánová je absolventkou Fakulty právnické ZČU v Plzni. Je zaměstnána na Krajském soudu v Ústí nad Labem, kde působí na úseku civilního práva.

Odborná specializace: rodinné právo, občanské právo a civilní proces

Kontaktní e-mail: P.Burianova@seznam.cz

Mgr. Bc. Denisa Matějková

Autorka

Denisa Matějková absolventkou Právnické fakulty v Plzni a Policejní akademie v Praze. Je asistentkou soudce na Okresním soudu v Benešově.

Odborná specializace: obchodní, občanské a pracovní právo

Kontaktní e-mail: denek7@seznam.cz

Mgr. Barbora Kubíčková

Autorka

Barbora Kubíčková je absolventkou Fakulty právnické ZČU v Plzni. Společně se studiem se právu věnuje i v praxi a to jako samostatná advokátka, kde se především věnuje oblasti občanského práva. 

Odborná specializace: občanské, pracovní a rodinné právo

Kontaktní e-mail: kubickova.b@gmail.com

JUDr. Bc. Michaela Severová

Autorka

JUDr. Bc. Michaela Severová je advokátkou advokátní kanceláře HS LEGAL se sídlem v Plzni. Ve své právní praxi se advokátní kancelář zabývá především právem občanským, právem nemovitostí (realitní právo), právem rodinným i obchodním. 

Facebok: HS LEGAL advokátní kancelář

Kontaktní e-mail: severova@hs-legal.cz

Dominik Hoda

Autor

Dominik Hoda je studentem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde také působí jako pomocný vědecký pracovník na Katedře ústavního a evropského práva. Dále je právním praktikantem v advokátní kanceláři Toman, Devátý a Partneři. 

Kontaktní e-mail: hodadominik@seznam.cz

Martin Slovák

Autor

Martin Slovák je studentem Fakulty právnické Západočeské univerzitiy v Plzni, kde rovněž spolupracuje s Katedrou ústavního a evropského práva. Od prvního ročníku studia je právním praktiketem v advokátní kaneláři JUDr. Miroslava Ťupy.

Kontaktní e-mail: martyslovak97@gmail.com

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.