Kategorie vzorů

Plná moc – všeobecná, časově omezená

Nejčastějším právním vzorem, který je vyhotovován, je plná moc. Jak správě napsat plnou moc, která je všeobecná a časově neomezená?

PLNÁ MOC

Časově omezená plná moc zaniká uplynutím doby na kterou byla udělena, případně jejím odvoláním.

***

Já, níže podepsaný

Martin Podhorský, nar. 5. 12. 1964, bytem Horní 12, 415 01 Teplice,

tímto

z m o c ň u j i 

pana Ivana Váňu, nar. 31.12.1969, bytem Jihlavská 622, 140 00 Praha 4

k tomu, aby mne zastupoval ve všech věcech a při jednání vůči úřadům, státním orgánům a orgánům místní samosprávy, právnickým i fyzickým osobám, zejména:

– činil mým jménem veškeré úkony, včetně úkonů písemných,

– podával návrhy a žádosti,

– přijímal veškeré doručované písemnosti,

– podával řádné i mimořádné opravné prostředky při správních, soudních, či jiných řízeních a vzdával se jich,

– přijímal plnění nároků, jejich přijetí potvrzoval a případně neplněné nároky vymáhal,

– uznával uplatněné nároky, případně se nároků vzdával a uzavíral smíry.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.1. 2013 do 1. 5. 2013.

V Teplicích dne 1. 1. 2013

Zmocnitel

Výše uvedené zmocnění přijímám:

Zmocněnec

 

 

Poznámka ke vzoru:

  • Zmocněnec musí jednat osobně.
  • Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, jen v případě je-li výslovně oprávněn podle plné moci udělit plnou moc jiné osobě, nebo je-li zmocněncem právnická osoba.
  • Plná moc je platná i v případě, že není podpis zmocnitele úředně ověřen. Na druhou stranu pro jednání před řadou úřadů či úředníků je úřední ověření vyžadováno. (např. správním řádem a dalšími)
  • Pokud je plná moc omezena na provedení určitého úkonu, zaniká provedením tohoto úkonu. Pokud se však jedná o všeobecnou a časově neomezenou plnou moc, tato zaniká odvoláním zmocnitelem, případně vypovězením zmocněncem nebo smrtí zmocněnce.

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 80x, průměr: 4,33)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.