Kategorie vzorů

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1.Popis činnosti

1.1 Vzory.cz je neziskový projektem, který provozuje občanské sdružení
Vzory.cz o.s., se sídlem Na Šindelce 704, 41712 Proboštov, IČ 22754318
(dále jen„Vydavatel“).

1.2 Vzory.cz mají za cíl poskytnout široké veřejnosti základní zdroj informací  pro životní situace, zejména vzorových dokumentů, výkladů a návodů. Zároveň chtějí informovat veřejnost o aktuálních tématech světa paragrafů a umožnit autorům prezentovat jejich názory.

1.3 Vzory.cz jsou registrovány jako internetový časopis s ISSN 1801-9234. Celý obsah je pravidelně archivován Národní knihovnou ČR (dále jen „Vzory.cz“).

1.4 Vzory.cz neposkytují právní služby, ale publikují právní informace.

2. Autoři příspěvků

2.1 Autoři příspěvků jsou dobrovolníci z řad studentů nebo absolventů vysokých škol, především právnických, či lidé věnující se právní oblasti (dále jen „autoři“).

2.2 Všichni autoři jsou zapsáni v seznamu autorů (dále jen „Seznam autorů), který je přístupný veřejnosti.

3. Registrovaní uživatelé a registrační podmínky

3.1 Registrovaným uživatele může užívat osoba, která splnila podmínky registrace (dále jen „uživatel“).

3.2 Obligatorní součástí registrace je uvedení jména a příjmení a e-mailová adresa uživatele.

3.3 Uživatel se může zaregistrovat a přihlásit také pomocí vybraných sociálních sítí.

3.4 Řádnou registrací dává uživatel svolení k zasílání informativních materiálů nebo obchodních sdělení na uvedenou e-mailovou adresu či formou uveřejnění na profilu uživatele v sociální síti.

3.5 Vydavatel má právo pracovat s veřejnými údaji výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Veřejnými údaji jsou údaje, které budou uveřejněny u profilu uživatele. Mezi ně patří jméno a příjmení uživatele a místo působení. Ostatní údaje, které uživatel zadal při registraci jsou neveřejné a Vydavatel se zavazuje je komerčně nevyužívat ani jinak zneužít.  Uvedené osobní údaje jsou chráněny zákonem.

3.6 Po řádné registraci uživatele, mu bude vygenerováno registrační heslo a posláno na uvedený e-mail. Pomocí registračního hesla, bude moci uživatel využívat služeb Vzory.cz, popřípadě se účastnit uveřejněného diskuzního fóra.

3.7 Změna již registrovaných údajů je možná, s výjimkou jména  a příjmení. Registrovaný uživatel může být požádán o případné doplnění dalších údajů z předem určených důvodů.

3.8 Vydavatel zaručuje, že s osobními údaji bude nakládat v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Účel, k němuž budou osobní údaje zpracovány, vyplývá z, nebo je uveden na příslušné stránce, která umožňuje vložení takových údajů. Osoba, která poskytla osobní údaje, souhlasí s tím, aby Vydavatel poskytnuté osobní údaje zpracovával pro účely uvedené výše. Vydavatel je oprávněn pověřit zpracováním údajů jinou osobu. Osoba, která poskytla osobní údaje, má právo požádat, aby její osobní údaje byly vyloučily ze zpracovávání.

3.9.  Pokud Vydavatel zjistí, že údaje uvedené v registraci jsou neplatné či neodpovídají skutečnosti, má právo takto vytvořenou registraci zrušit. Zrušit registraci je možné také z důvodu porušení zákonnosti a slušných mravů uživatele.

3.10 Vzory.cz mohou navštívit i neregistrovaní čtenáři (dále jen „návštěvník“), kteří nemají přístup do diskuzního fóra a nemají možnost stahovat vzory smluv.

 4. Diskuzní fórum

4.1 Řádně zaregistrovaný uživatel má právo přispívat do uveřejněného diskuzního fóra.

4.2 Vydavatel má právo témata diskuzního fóra měnit či zrušit.

4.3 Vydavatel si vyhrazuje právo smazat určité příspěvky uživatele z důvodu porušení zákonnosti a slušných mravů uživatele.

5. Autorská práva a odpovědnost

5.1 Není-li výslovně uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem, které jsou uveřejněny na Vzory.cz, vykonává Vydavatel.

5.2 Příspěvky uveřejněné na Vzory.cz by měly být převážně původní a dosud jinde nepublikované. Vydavatel nebude bránit ani uveřejnění starších textů, pokud jejich obsah bude přínosný k obsahu Vzorů.cz. Příspěvky staršího data ovšem nemusejí odpovídat aktuálnímu stavu.

5.3 Uveřejněním příspěvku na Vzory.cz nabývá Vydavatel nevýhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování příspěvku, včetně práva k překladům a publikaci v jiném než původním jazyce.  Vydavatel nemá právo využívat pro komerční účely.

5.4 Veškeré příspěvky autorů jsou uveřejňovány v dobré víře a jsou poskytovány bezplatně. Jakékoliv přebírání nebo šíření obsahu pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Vydavatele je zakázáno.

5.5 Texty publikované na Vzory.cz nenahrazují kvalifikovanou právní pomoc. Pro kvalifikovanou právní pomoc doporučujeme obrátit se vždy na advokáty, podnikové právníky nebo notáře.

5.6 Všechny texty publikované na Vzory.cz jsou dle právní úpravy platné v den publikování textu. Samozřejmě se autoři snaží všechny přispěvky aktualizovat. Autoři neručí za aktuálnost starších vzorů.

5.7 Vydavatel neručí, že příslušný text je vhodný pro řešení konkrétního případu návštěvníka či uživatele. Jestliže se návštěvník anebo uživatel rozhodne postupovat v souladu s nimi, činí tak pouze na vlastní odpovědnost. Dojde-li v důsledku toho ke vzniku jakékoliv hmotné nebo nehmotné škody nebo újmy, nenese za ni Vydavatel ani autoři odpovědnost, tím dochází k vyloučení  § 2950 z. č. 89/2012 Sb.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Vztah mezi návštěvníkem anebo uživatelem a Vydavatelem portálu se řídí těmito podmínkami.

6.2 Provozovatel má právo tyto podmínky po předchozím písemném oznámení měnit.

6.3 Součástí těchto podmínek je Kodex dobrolvolníka..

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.