Kategorie vzorů

Výpis pro štítek: hotovost

Smlouva o zápůjčce splatná jednorázově

Smlouvou o zápůjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. (§ 2390 nového občanského zákoníku). Smlouva o zápůjčce nahrazuje smlouvu o půjčce.

Ve smlouvě je také možné sjednat dobu vrácení , pokud není sjednáno jinak splatnost je závislá na vypovězení smlouvy. Výpovědní doba je 6 týdnů. Při peněžní zápůjčce lze sjednat úroky, jejichž výše nebude odporovat dobrým mravům (§2391 NOZ). Při nepeněžní zápůjčce se vrací věc stejného druhu, nehledě na zvýšení či snížení její ceny. Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.