Kategorie vzorů

Výpis pro štítek: Zaměstnání

Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání – tzv. zápočtový list

Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v souladu s § 313 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, neboli tzv. zápočtový list.

Celý článek

Výpověď zaměstnance pro nadbytečnost

Jak by měl vypadat vzor výpovědi pro nadbytečnost, včetně důležitých základních informací a odkazů na předpisy.

– v případě výpovědi pro nadbytečnost je nutné pracovní pozici skutečně zrušit (není ovšem přesně upraveno, na jak dlouhou dobu, v tomto případě je nutné prokázat podstatnou změnu okolností, která zapříčinila obnovení pozice)

– výpovědi musí předcházet skutečné rozhodnutí zaměstnavatele, které způsobuje nadbytečnost, na toto rozhodnutí je třeba se ve výpovědi odvolat

Minimální výše odstupného je stanovena zákonem a liší se podle délky pracovního poměru u daného zaměstnavatele (upravuje § 67 odst. 1):

  •  jednonásobek náleží zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval u zaměstnavatele méně než 1 rok
  •  dvojnásobek v případě více jak jednoho roku, ale méně než
  •  trojnásobek v případě více než 2 let
  •  výši odstupného lze sjednat i vyšší v pracovní smlouvě

Výpovědní doba trvá nejméně 2 měsíce a je nutné brát v potaz, že počíná běžet až prvním dnem následujícího měsíce

– znamená tedy, že datum udělení výpovědi, není příliš rozhodující – udělím-li výpověď 10.4. nebo 20.4., stejně bude dvouměsíční výpovědní doba běžet od 1.5.

 

Pan Miroslav Novák

R.č. 870613/4913

K Lesu 206, Olomouc 779 00

                                                                                                                                                                             

                                                                                                      V Praze dne 30.4.2014

  

Výpověď daná zaměstnavatelem dle § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

 

Na základě pracovní smlouvy, uzavřené dne 26.4.2010, jste zaměstnán ve společnosti XY s.r.o. na pozici skladník. V souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivity práce ze dne 13.4.2014 se Vaše pracovní pozice stala nadbytečnou. Z tohoto důvodu Vám uděluji k dnešnímu dni výpověď. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce od doručení tohoto rozhodnutí. Dle pracovní smlouvy a § 67 zákoníku práce Vám náleží odstupné ve výši trojnásobku platu.

 

Martin Hendrych

podpis zaměstnavatele

 

.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je jednou z nejvíce uzavíraných smluv. Jeji náležitosti jsou upraveny § 33-39 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (zákoník práce). Ale ke správnému sepsaní pracovní smlouvy pouze výklad zákoníku práce nestačí. Budete muset sáhnout i po novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. (NOZ), který bude sloužit jako podpůrný zákon (tzv. vysvětlení základních institutů, v případě, že nebudete moci použít zákoník práce). Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.