Kategorie vzorů

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCEM Z DŮVODU NEVYPLACENÍ ČÁSTI MZDY

 Jste řádný zaměstnanec, ale váš zaměstnavatel stále prodlužuje výplatní dobu vaší mzdy? Pokud tato doba již překročí dobu stanovenou zákonem , máte právo se bránit.

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit pouze v zákonem vymezených případech. (§ 56 Zákoníku práce – zákon č. 262/2006). Jedním z těchto důvodu je, pokud zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů od uplynutí termínu jejich splatnosti, tedy o měsíc později ode dne následujícího měsíce, kdy měla být mzda vyplacena.

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr z důvodu nevyplacení mzdy nebo platu (podle § 56 odst. 1 písm. b) ZP), přísluší náhrada náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného  výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (dle § 56 odst. 2 ZP).

Pokud je ve smlouvě sjednaná delší výpovědní lhůta, náleží zaměstnanci odstupné ve výši průměrného výdělku podle §51 ZP za celou tuto lhůtu

 

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec provést písemně, musí v něm přesně a jasně skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit zaměstnavateli, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

 

Novaček s.r.o.

se sídlem Žabonohá 675, 130 00 Praha 3 – Žižkov
jednající Aleš Novák, jednatel

V Praze dne 28. dubna 2014

Věč: Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážený pane jednateli,

u Vaší společnosti jsem zaměstnán/a na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 9. 2013 jako asistentka prodeje.

Do dnešního dne mi byla vyplacena část pouze část mzdy za měsíc prosinec 2013 a leden 2014 s vysvětlením, že mi zbývající část společnost doplatí o několik dní později. Mzda byla splatná 15. ledna 2014 a 15. února 2014.

Do dnešního mi dlužná mzda nebyla vyplacena, proto v souladu s § 56 odst. 1 písm. b), zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce zrušuji okamžitě výše uvedený pracovní poměr. Pracovní poměr zaniká dnem doručení tohoto okamžitého zrušení pracovního poměru.

Zbývající dlužnou část mzdy ve výši 35.000,- Kč společně s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku za dvouměsíční výpovědní dobu, mi poukažte na bankovní účet, uvedený ve své pracovní smlouvě, a to nejpozději do 15. 5. 2014. V opačném případě budu nucena domáhat se svého práva soudní cestou, žádám Vás tedy o odstranění tohoto protiprávního stavu.

Děkuji a jsem s pozdravem

Lucie Kosová,
nar. 1.1.1968,
bytem Koněvova
Praha 3, 130 00

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 17x, průměr: 3,65)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.