Kategorie vzorů

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Od 1. 1. 2014 dochází k novelizaci Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Připravili jsem si proto pro Vás vzor dohody o rozvázání pracovního poměru podle nejnovější úpravy.

Pracovní poměr může být rozvázán dle § 48 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením či zrušením ve zkušební době.

§ 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce upravuje rozvázání pracovní poměru dohodou. Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranná smlouva, na jejímž obsahu se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli. Návrh na rozvázání pracovního poměru může dát zaměstnavatel i zaměstnanec. Dohoda musí být vyhotovena písemně, jinak je neplatná a každá strana musí obdržet jedno vyhotovení.

Dohodou lze rozvázat pracovní poměr kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu a k jakémukoliv dohodnutému termínu. Důvod rozvázání pracovního poměru není podstatnou náležitostí dohody. Výjimkou je případ, kdy si zaměstnanec vyžádá, aby byl důvod rozvázání pracovního poměru uveden.

Pracovní poměr končí ve sjednaný den. Přičemž nemusí být uvedeno konkrétní datum, ale i určité časové období např. po výkonu určitých prací. Pokud v dohodě není uvedeno datum ani jiné časové období rozvázání pracovního poměru, tak platí, že dnem rozvázání pracovního poměru je den, ve kterém byla dohoda uzavřena.

 

DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

 

Budulínek a syn, s.r.o.

IČ: 23568769

se sídlem: Na Zelené pláni 1, 150 00  Praha 5

jednatel: Ing. Karel Budulínek

(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Jan Novák

rodné č.: 690914/2222

bytem: U kolotoče 23, 110 00  Praha 1

(dále jen „Zaměstnanec“)

uzavírají tuto

dohodu o rozvázání pracovního poměru 

Zaměstnanec a Zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr založený pracovní smlouvou uzavřenou dne 1. ledna 2010 dle § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, na základě které Zaměstnanec pracoval u Zaměstnavatele jako operátor výroby.

Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že pracovní poměr skončí ke dni 31. prosince 2013.

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal Zaměstnavatel a druhé Zaměstnanec.

V Praze dne 17. ledna 2014

Ing. Karel Budulínek – podpis

 

V Praze dne 18. ledna 2014

Jan Novák – podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 39x, průměr: 4,51)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.