Kategorie vzorů

Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání – tzv. zápočtový list

Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v souladu s § 313 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, neboli tzv. zápočtový list.

Je tedy povinností zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru , dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti takovéto potvrzení bývalému zaměstnanci vydat. Zákoník práce uvádí přesný výčet náležitostí, které musí předmětné potvrzení splňovat:

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
b) druh konaných prací,
c) dosaženou kvalifikaci,
d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Bývalého zaměstnavatele vyzvěte k plnění jeho povinnosti nejlépe písemně a to minimálně doporučeným dopisem z důvodu prokazatelnosti doručení. Dále je zde možnost, že pokud nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.

                                                                                                                                                               FastFood Burger s.r.o.
Mletá 99/12
Praha 9 190 00

V Praze dne 1.8.2014

Věc:  Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání dle § 313 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Vážená paní, vážený pane,

dne 15.7.2014 došlo k rozvázání mého pracovního poměru u Vaší společnosti, v souladu s §313 zákoníku práce mám ze zákona nárok na vydání potvrzení o zaměstnání. Prosím, aby mi bylo vydáno a byl tak odstraněn panující protiprávní stav a to do 14 dnů ode dne doručení. V opačném případě budu nucen domáhat se ochrany svých práv soudní cestou.

Děkuji a jsem s pozdravem

Květoslav Strouhanka

(podpis)

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 7x, průměr: 4,86)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.