Kategorie vzorů

Pracovní právo

Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

Zaměstnavatel, který zjistí, že jeho zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce nebo spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď. Celý článek

Žádost k udělení souhlasu k jiné výdělečné činnosti

Každý má Listinou základních práv a svobod zajištěno právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, a každý má právo získávat prostředky pro své potřeby prací, takže proč bychom nemohli pracovat pro zaměstnavatele a ještě být podnikatelem? Protože v dalším svém ustanovení Listina základních práv a svobod říká, že omezení jakéhokoliv práva může být pouze v zájmu jiného práva a toto omezení musí být přiměřené účelu, jež má být dosaženo.
A právě zákoník práce omezuje svobodu volby povolání a chrání tak vlastnická práva zaměstnavatele.

Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.