Kategorie vzorů

Výpověď pracovního poměru pro důvody okamžitého zrušení

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen výjimečně dle § 55 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, a to pouze tehdy:

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k    nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden 1 rok, nebo byl-li     pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů      nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců,
b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se         k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem

Pokud některé z výše uvedených okolností nastanou, tak zaměstnavatel může se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr nebo zvolit mírnější variantu, a to výpověď pracovního poměru pro důvody okamžitého zrušení. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně 2 měsíce. Zaměstnanec tedy má určitý čas k nalezení nového zaměstnání na rozdíl od okamžitého zrušení pracovního poměru. Odstupné zaměstnanci nenáleží.

Výpověď musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží, tzn. že ústní výpověď můžeme s klidem ignorovat a pracovní poměr pokračuje dál, jako by se nic nestalo.

Zaměstnavatel může se zaměstnancem ukončit pracovní poměr z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi pracovního poměru nastal.

Příkladná situace: Zaměstnanec pan Mlynář jako řidič při výkonu práce byl pod vlivem alkoholu a dne 13.2.2015 byl přistižen policejní hlídkou. Jeho zaměstnavatel se o této skutečnosti dozvěděl 23.2.2015. Tudíž dvou měsíční lhůta běží od 23.2.2015 a roční lhůta počíná běžet od 13.2.2015.

 

 

Zaměstnanec:

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961

 

Výpověď pracovního poměru zaměstnavatelem

 

Dne 7. května 2012 byla mezi Vámi a naší společností uzavřena pracovní smlouva. Na základě pracovní smlouvy pro nás vykonáváte práci jako řidič.

Dne 13.2.2015 jste byl při výkonu práce při běžné policejní kontrole zastaven policejní hlídkou ve městě Kolín, ze které vyplynulo, že jste před jízdou požil alkoholický nápoj, neboť Vám bylo dechovou zkouškou naměřeno 1,45 ‰ alkoholu v krvi.

Vzhledem k tomu, že shora uvedeným jednáním jsou u Vás dány důvody, pro které by zaměstnavatel mohl, ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce, s Vámi okamžitě zrušit pracovní poměr, dáváme Vám tímto výpověď dle § 52 písm. g) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

 

V Praze dne 2. března 2015

 

Zaměstnavatel:

Antonín Marcipán
Alfa s.r.o.
Antonín Marcipán
jednatel

 

Výpověď byla zaměstnanci doručena dne: 2. března 2015

 

Zaměstnanec:

Petr Mlynář
Petr Mlynář

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 1,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.