Kategorie vzorů

Odvolání plné moci

Zmocnili jste někoho a chcete toto zmocnění odvolat? Vyvěšujeme pro vás vzor a základní pravidla, která se k tomuto jednání vztahují.

Pokud jste někoho zmocnili a chete toto zmocnění odvolat, můžete takto učinit kdykoliv a v zásadě z jakéhokoliv důvodu. Výjimkou je případ, kdy jste si s vaším zmocněncem ujednali konkrétní důvod pro odvolání zmocnění – pak zmocnění nelze odvolat z jiného důvodu. To neplatí, máte-li pro odvolání zmocnění zvlášť závažný důvod.

Důležité je vědět, že jednání zmocněnce má účinky podle plné moci až do okamžiku, kdy se o odvolání plné moci dozví. Například v případě, kdy se zmocněnec doví o odvolání plné moci až týden po jejím odvolání, bude po dobu toho týdne v rozsahu plné moci moct jednat jménem původního zmocnitele. Nemůže se toho však dovolat, pokud o odvolání plné moci věděl, nebo měl a mohl vědět.

Náležitosti u odvolání plné moci jsou stejné, jako u plné moci samotné. Je v něm potřeba identifikovat zmocnitele a zmocněnce (jméno a příjmení / obchodní firma, trvalé bydliště / sídlo, datum narození / rodné číslo), rozsah zmocnění, datum a podpis zmocnitele. Pokud musela být plná moc opetřena úředně ověřeným podpisem, u jejího odvolání se vyžaduje rovněž.

ODVOLÁNÍ PLNÉ MOCI

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961

Tímto odvolávám plnou moc ze dne 3. 2. 2023, kterou Vás naše společnost zmocnila k vedení jednání s našimi obchodními partnery působícími na území České republiky a v návaznosti na tato jednání k uzavírání veškerých dohod a smluv za naši společnost.

V Praze dne 4. 4. 2023

__________

zmocnitel

Alfa s.r.o.

jednající Antonínem Marcipánem, jednatelem

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.