Kategorie vzorů

Plná moc všeobecná

Váš nejoblíbenější vzor – všeobecná plná moc aktualizovaný podle Nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014. – aktualizováno

Zastoupení je upraveno v § 436-488 Občanského zákoníku. Smluvní zastoupení je pak upraveno v § 441-456 Občanského zákoníku. Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci.
Z jednání zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.

Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.
Zmocnění zanikne vykonáním právního jednání, na které bylo zastoupení omezeno nebo v případě, že zmocnitel zmocnění odvolá nebo zmocněnec vypoví.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

Martin Podhorský, nar. 5. 12. 1964,
bytem Horní 12, 415 01 Teplice,

 uděluji plnou moc

Jaroslavu Váňovi, nar. 31.12.1969,
bytem Jihlavská 622, 140 00 Praha 4,

k tomu, aby mne zastupoval ve všech věcech a při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, vůči úřadům, státním orgánům a orgánům místní samosprávy, právnickým i fyzickým osobám, zejména:

  • činil mým jménem veškeré úkony, včetně úkonů písemných,
  • podával návrhy a žádosti,
  • přijímal veškeré doručované písemnosti,
  • podával řádné i mimořádné opravné prostředky při správních, soudních, či jiných řízeních a vzdával se jich,
  • přijímal plnění nároků, jejich přijetí potvrzoval a případně neplněné nároky vymáhal,
  • uznával uplatněné nároky, případně se nároků vzdával a uzavíral smíry.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

 

V Teplicích dne 2. 1. 2014

Zmocnitel: podpis

 

Výše uvedené zmocnění přijímám:

Zmocněnec: podpis

 

 

Sponzor vzoru: Proboston.com

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 453x, průměr: 4,41)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.