Kategorie vzorů

Kupní smlouva o prodeji psa

KUPNÍ SMLOUVA

prodávající:

Martin Podhorský

nar. 5. 12. 1964,

bytem Horní 12, 415 01 Teplice

 

kupující:

Jaroslav Váňa

nar. 31.12.1969,
bytem Jihlavská 622, 140 00 Praha 4

 

Čl. 1

1.1       Chovatel tímto, jako prodávající, prodává níže specifikovaného psa kupujícímu za kupní cenu 6 000,- Kč (slovy šest tisíc korun českých) a ten jej dnem podpisu této smlouvy kupuje a přebírá oproti zaplacení kupní ceny do svých rukou, což také výslovně prohlašuje a podpisem stvrzuje.

1.2       Chovatel prohlašuje, že při podpisu této smlouvy převzal v Čl. 1.1 dohodnutou kupní cenu.

 

Čl. 2

2.1       Specifikace psa:

Plemeno: výmarský ohař

Jméno: Čeněk

Chovatelská stanice: CHS Všeruby

Datum narození: 3. 3. 2022

Otec: Kim

Matka: Mona

Váha při odběru: 28 kg

2.2       Pes postrádá, kromě výpisu z plemenné knihy, podstatné doklady prokazující jeho původ, zejména vydání potvrzení ASCHNDČR, jelikož se jedná o posledního psa z vrhu, čemuž odpovídá i jeho kupní cena. S tím je kupující seznámen a výslovně prohlašuje, že s touto skutečností souhlasí a že tato netvoří jakoukoli překážku, která by bránila uzavření této smlouvy.

 

Čl. 3

3.1       Prodávající dále prohlašuje, že předává kupujícímu zcela zdravého psa ve skvělé kondici, řádně očkovaného a pravidelně ošetřovaného veterinárním lékařem. Pes též absolvoval zkoušky základního výcviku dle mezinárodních norem.

3.2       Kupující souhlasí s prohlášením prodávajícího a potvrzuje převzetí mezinárodního očkovacího průkazu, potvrzení o výcviku psa a výpisu z plemenné knihy a že byl řádně a plně informován o tom, jak má o psa dále pečovat, krmit jej a chovat se k němu.

 

Čl. 4

4.1       V případě, že jedna ze smluvních stran poruší ustanovení této smlouvy, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

4.2       Kupující má dále, po dohodě s prodávajícím, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od jejího podpisu. Toto ustanovení je sjednáno v zájmu ochrany shora popsaného psa.

 

Čl. 5

5.1       Účastníci si smlouvu přečetli, je projevem jejich svobodné vůle, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují  vlastnoručními podpisy.

 

V Praze dne 18. 6. 2023

 

prodávající:

_____________

 

kupující:

_____________

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 1,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.