Kategorie vzorů

Předžalobní výzva k vrácení plnění dle dohody o zvýšení kvalifikace

V jednom z předchozích článků, který se věnoval žalobě na vrácení plnění dle dohody o zvýšení kvalifikace, jsme uvedli, že nejméně 7 dní před podáním žaloby je vhodné zaslat žalovanému tzv. předžalobní výzvu.

Právní úpravu obsahuje § 142a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy je významné proto, aby Vám, jakožto žalobci mohl soud při úspěchu ve věci přiznat náhradu nákladů řízení.

Předžalobní výzvu je třeba zaslat písemně na adresu žalovaného (lze však využít i doručení prostřednictví datové schránky).

Petr Mlynář
r.č. 795428/4123
bytem Karafiátova 17, 779 00 Olomouc

 

V Praze, dne 11. 2. 2015

 

Věc: Předžalobní výzva dle § 142a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

 

Vážený pane,

 

dne 10. 5. 2013 jste se společností Alfa s. r. o. uzavřel dohodu o zvýšení kvalifikace v souladu s § 231 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. V této dohodě jste se mimo jiné zavázal dle článku III. této dohody, že společnosti uhradíte náklady spojené se zvýšením kvalifikace v celkové výši 20.000,- Kč, pokud nesetrváte v pracovním poměru do 1. 1. 2016. Dne 6. 8. 2014 jste dal výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončil uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, která uplynula ke dni 31. 10. 2014. Skončením pracovního poměru Vám tak vznikla povinnost uhradit zaměstnavateli, tj. společnosti Alfa s. r. o., shora uvedené náklady. O této povinnosti jste byl opakovaně informován a dne 12. 11. 2014 jste byl písemně vyzván. Na výzvu jste však nereagoval.

V případě, že úhrada nebude provedena do dne 20. 2. 2015, budeme nuceni přistoupit k soudnímu vymáhání pohledávky.

 

S pozdravem

 

 

Miroslav Vyskočil

Ing. Miroslav Vyskočil, jednatel

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,

 

 

Příloha:

–          kopie dohody o zvýšení kvalifikace ze dne 10. 5. 2013

–          kopie výzvy k vrácení plnění ze dne 12. 11. 2015

 

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.