Kategorie vzorů

Zaměstnání

Výpověď dohody o pracovní činnosti ze strany zaměstnance

Dohodu o pracovní činnosti může jednostranně vypovědět zaměstnavatel i zaměstnanec, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, ale s 15 denní výpovědní dobou. Ta začíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Celý článek

Oznámení zaměstnance zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání

V případě, že zaměstnavatel dá zaměstnanci  neplatnou výpověď nebo zruší neplatně pracovní poměr okamžitě či ve zkušební  době, může zaměstnanec bez zbytečného odkladu písemně zaměstnavateli oznámit, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával a pracovní poměr pak trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného  výdělku ode dne tohoto oznámení do doby, kdy zaměstnavatel umožní zaměstnanci pokračovat v práci nebo do doby, kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru ( § 69 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Celý článek

Výpověď dohody o pracovní činnosti ze strany zaměstnavatele

Dohodu o pracovní činnosti může jednostranně vypovědět zaměstnavatel i zaměstnanec, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, ale s 15 denní výpovědní dobou. Ta začíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Další možností skončení tohoto pracovněprávního vztahu je dohoda zaměstnavatele a zaměstnance za předpokladu, že si neujednali jiný způsob zrušení.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 76 uvádí poslední způsob zrušení, a to okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti, ale jen pro případy, kdy je možné zrušit pracovní poměr. Celý článek

Oznámení zaměstnavatele o trvání pracovního poměru

V případě, že zaměstnanec dá zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zruší neplatně pracovní poměr okamžitě či ve zkušební  době, může zaměstnavatel bez zbytečného odkladu písemně zaměstnanci oznámit, že trvá na tom, aby  zaměstnanec dále konal svou práci a pracovní poměr pak trvá i nadále ( § 70 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Pokud zaměstnavatel netrvá na tom, aby u něj zaměstnanec nadále pracoval, končí pak pracovní poměr uplynutím výpovědní doby či dnem, uvedeným ve zrušení pracovního poměru, a to i když výpověď byla podána neplatně ( § 70 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.