Kategorie vzorů

Potvrzení o převzetí svěřených předmětů

Toto potvrzení se vydává dle § 255 z.č. 262/2006, Sb., zákoník práce, a týká se předmětů, které zaměstnavatel svěřuje zaměstnanci pro výkon sjednané práce a jejichž hodnota nepřevyšuje částku 50.000,- Kč. Vztahuje se k odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů, kdy zaměstnanec nese odpovědnost za ztrátu individuálně určeného typu věci či věcí, které používá při plnění pracovních úkolů.

Ke vzniku této odpovědnosti zákoník práce vyžaduje splnění stanovených předpokladů, kterými jsou:

  • vznik škody
  • písemné potvrzení o převzetí svěřeného předmětu či předmětů
  • (či uzavření dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí v případě, že hodnota svěřených věcí přesahuje částku 50.000,- Kč)
  • zavinění zaměstnance.

 

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ SVĚŘENÝCH PŘEDMĚTŮ

vydané dle § 255 z.č. 262/2006, Sb., zákoník práce, následujícími stranami

 

ABC s.r.o., IČ: 159 37 652,
se sídlem Polní 518/26, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 65967, zastoupená jednatelem Petrem Pospíšilem
(dále jen „zaměstnavatel“)

a

Pavel Novák, nar. 18.6.1975,
trvale bytem Ostrovského 120/2, Praha 5, PSČ: 150 00
(dále jen „zaměstnanec“)

 

I.

Dne 25.10.2014 byla mezi zaměstnavatel a zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva, na jejímž základě vykonává zaměstnanec pro zaměstnavatele závislou činnost na pozici elektrikáře. 

II.

Dne 1.11.2014 byly zaměstnanci, pro účely výkonu sjednané práce, vydány a svěřeny následující předměty: vrtačka značky BOSCH, kleště lisovací, sada šroubováků a pájecí pero, to vše v celkové hodnotě 25.000,- Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých). Zaměstnanec podpisem tohoto potvrzení potvrzuje převzetí výše uvedených předmětů.

III.

Zaměstnavatel zajistil zaměstnanci možnost ukládat svěřené věci v sídle zaměstnavatele v uzamykatelné skřínce, ke které má přístup výhradně zaměstnanec.

IV.

Zaměstnanec byl seznámen se skutečností, že v případě ztráty svěřených předmětů odpovídá za způsobenou škodu v plné výši.

V.

Toto potvrzení je vyhotoveno ve dvou vyhotoveních s platností originálu pro každého z nich, přičemž jedno obdrží zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

 

V Praze dne 1.11.2014                                                                        V Praze dne 1.11.2014

 

Petr Pospíšil                                                                                       Pavel Novák

jednatel společnosti ABC s.r.o.                                                          zaměstnanec

zaměstnavatel

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.