Kategorie vzorů

Reklamace vyúčtování za telefon

Stěžejní právní úpravou pro tento případ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Institut reklamace vyúčtování telekomunikační služby je obranou zákazníka zpravidla proti neobvykle vysoké částce k úhradě za poskytování telekomunikačních služeb poskytovatelem zákazníkovi. V praxi se nejčastěji jedná o vyúčtování služeb telefonním operátorem, s nímž zákazník nesouhlasí.

Právo reklamace je zakotveno v § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích.

Reklamovat určité vyúčtování lze v zákonem předpokládané lhůtě. Tato je stanovena na 2 měsíce a začíná běžet ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu. Uplyne-li tato lhůta marně, to znamená, že zákazník se rozhodne vyúčtování nereklamovat, právo mu zaniká.

Zákazník musí dbát na to, že reklamace obecně nemá odkladný účinek. V praxi to znamená, že zákazník je povinen v poskytovatelem určené lhůtě vyčíslenou částku uhradit. Český telekomunikační úřad může na žádost zákazníka a v odůvodněných případech odkladný účinek přiznat (§ 64 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích).

Poskytovatel má povinnost reklamaci vyřídit do 1 měsíce ode dne doručení reklamace (§ 64 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích).

Reklamace není zpoplatněna.

Nad rámec reklamace vyúčtování lze dodat, že proti vyřízení reklamace poskytovatelem, s nímž zákazník opět nesouhlasí, lze podat námitky k Českému telekomunikačnímu úřadu podle § 129 zákona o elektronických komunikacích.

První telekomunikační a. s.

Hlavní 13/2

123 45 Praha

 

Věc:     Reklamace vyúčtování telekomunikační služby

Vážení,

dne 15. 11. 2016 mi bylo doručeno vyúčtování za poskytování telekomunikačních služeb č. 10/2016 za období měsíce října 2016. Celková částka k uhrazení byla vyčíslena na 2.574,- Kč. Ve vyúčtování bylo vykázáno, že ve špičce jsem telefonoval do zahraničí, za což mi bylo vyúčtováno 1.611,- Kč k uhrazení.

Telefonickou konzultací na zákaznické lince Vaší společnosti dne 16. 11. 2016 jsem zjistil, že cílovým místem hovoru byla Brazílie, kam jsem údajně telefonoval desetkrát, a to vždy nejméně 56 minut a ve dnech 10. 10. 2016 a 11. 10. 2016.

Částku ve výši 1 611,- Kč z vyúčtování č. 10/2016 tímto podle § 64 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,

r e k l a m u j i ,

neboť mobilním telefonem a příslušnou SIM kartou jsem v době od 7. 10. 2016 již nedisponoval.

Krádež svého mobilního telefonu včetně do něj vložené SIM karty, k níž došlo dne 7. 10. 2016, jsem Vám neprodleně téhož dne oznámil a zároveň jsem požádal, aby došlo k jejich blokaci, což bylo provedeno.

Oznámení Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, obvodní oddělení Plzeň-střed, bylo učiněno dne 7. 10. 2016 a je vedeno pod č. j. KRPP-12345/TČ-2016-001-12345.

Žádám, aby mi částka ve výši 1 611,- Kč poukázána na můj bankovní účet.

Děkuji za včasné vyřízení reklamace.

S pozdravem

V Plzni 16. 12. 2016

_______________________

                                                                                           Pavel Hroch

Vedlejší 49

123 45 Plzeň

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.