Kategorie vzorů

Žádost o změnu příjmení pro dobu po rozvodu

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců od pravomocného rozvodu manželství podat žádost, resp. oznámení, o změně příjmení pro dobu po rozvodu matričnímu úřadu.Procedurálně zejména upravuje tuto žádost v § 759 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „o.z.“).

Oznámení se podává příslušnému úřadu, který má pověření vedení matrik a do jehož knihy manželství rozvedené manželství bylo zapsáno. Je však možné oznámení podat i u jiného matričního úřadu, potom však je nutné doložit oddací list (kopie) rozvedeného manželství. Správní poplatek se za tuto žádost neplatí.

Matriční úřad dále vyrozumí žadatele o skutečnosti, že byla jeho žádosti vyhověno, a od tohoto okamžiku je povinen užívat své „staré“ příjmení.

Pokud by bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení máte právo následně podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal, o čemž budete poučeni v zamítavém rozhodnutí příslušného orgánu.

                                                                                                                       Matriční úřad Velenice
                                                                                                                       Malovelká 162
                                                                                                                       Malé Velenice 222 00V Brdech 1.10.2014

Věc: Žádost o změně příjmení pro dobu po rozvoduPříloha :  Ověřená Kopie Rozsudku Okresního soudu Brdy
__________________________________________________________________________________

I.

Dne 1.1.2005 jsem uzavřela manželství s Jiřím Joudou, nar. 2.2.1968, bytem Pražská 1, Velenice 222 00 před Obecním úřadem  Velenice, kdy jsem přijala i jeho příjmení.

Dne 3.6.2014 bylo naše manželství rozvedeno a to Rozsudkem Okresního soudu Brdy, č.j. 11 C 258/2014-55, který nabyl právní moci dne 19.6.2014.

II.

V souladu s § 759 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku jsem se rozhodla, v zákonné lhůtě, vrátit ke svému příjmení, které jsem používala před uzavřením předmětného manželství, tedy k příjmení „Borůvková„.

Emma Joudová,
roz. Borůvková
,

trvale bytem Ekhartova 5,
Velenice 222 00

(ověřený podpis)

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 4,25)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.