Kategorie vzorů

Dohoda o skončení nájmu

Jednou z možností, jak může být ukončen nájem bytu je dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem o skončení nájmu bytu. Prostřednictvím této dohody si mohou strany ujednat skončení nájmu bytu ke konkrétnímu datu.

Ke skončení nájmu bytu nejen dohodou v podrobnostech: https://www.vzory.cz/vzory/nemovitosti-byty/vypoved-najmu-bytu-a-jine-duvody-skonceni-najmu-bytu/#.XL69ClKP6Uk

Dana Kamarádová

nar. 3. 3. 1974

trvale bytem Pražská 1, Děčín

(dále jen „pronajímatel“)

 

a

 

Kamila Přátelská

nar. 15. 5. 1988

trvale bytem Papírenská 2, Děčín

(dále jen „nájemce“)

 

 

uzavírají níže uvedeného data tuto

dohodu o skončení nájmu bytu

 

Dne 1. 6. 2018 uzavřeli pronajímatel a nájemce smlouvu o nájmu bytu – bytové jednotky o velikosti 1+1, nacházející se ve 3. nadzemním podlaží budovy č.p. 2, ul. Papírenská, obec Děčín, a to na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2019.

 

Níže uvedeného dne se pronajímatel a nájemce svobodně, určitě a vážně dohodli na skončení nájemního vztahu k výše uvedenému bytu ke dni 30. 3. 2019, přičemž k tomuto dni předá nájemce vyklizený byt pronajímateli, a to ve stavu způsobilém k běžnému užívání, resp. v takovém stavu, v jakém byl nájemci byt předán dne 1. 6. 2018, o čemž bude stranami vyhotoven protokol o předání/převzetí bytu.

 

Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení této dohody.

 

 

 

V Děčíně dne 15. 3. 2019

 

 

…………………………….                                                         ……………………………

Dana Kamarádová – pronajímatel                                                  Kamila Přátelská – nájemce

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 30x, průměr: 4,60)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.