Kategorie vzorů

Polopatě

Slovník obyčejného občana

Rozvod manželství – návrh podávaný jedním z manželů

Podmínky, za kterých soud rozvede manželství jsou vymezeny v ustanovení § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Podle současné právní úpravy lze rozvod manželství rozlišit dle jeho průběhu na dva druhy, a to rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství (laicky označován také jako rozvod sporný) a rozvod, při kterém soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství (laicky označován jako rozvod nesporný).  Tento vzor bude věnován rozvodu, při kterém soud zkoumá příčinu rozvratu manželství a je podáván jedním z manželů.

Celý článek

Za jakých podmínek lze vzít do vazby?

Vazba je tradičním institutem trestního práva, který umožňuje dočasné zbavení osobní svobody obviněného (osoby, proti které bylo zahájeno trestní stíhání dle § 160 trestního řádu). Tento institut je poměrně problematický zejména z důvodu, kdy je zbavena svobody osoba, které svědčí presumpce neviny (tedy nedošlo k pravomocnému odsouzení – vyslovení viny nestranným a nezávislým soudem) a dochází tak k omezení jednoho ze základních lidských práv, kterým je právo na osobní svobodu (viz. čl. 8 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 Evropské úmluvy o lidských právech). Zbavení osobní svobody a uvalení vazby na osobu obviněného má představovat až tu poslední možnost omezení osobní svobody a v případě, že je možno uplatnit prostředek mírnější (například nahrazení vazby slibem obviněného, nahrazení vazby dohledem probačního úředníka) je třeba dát mu přednost.

Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.