Kategorie vzorů

Návrh na úpravu styku prarodičů s nezletilou

Jistě každý z nás se přímo či nepřímo ve svém okolí setkal se situací, kdy vztahy mezi rodiči dětí jsou tak narušené, že si rodiče dělají naschvály a to prostřednictvím svých dětí a dokonce se může i stát, že jeden z rodičů znemožňuje styk s dětmi jak druhému rodiči, tak i prarodičům. Pokud mají prarodiče s vnoučaty blízký vztah, mohou toto odloučení prožívat téměř stejně jako rodiče. I na takové situace myslí nový občanský zákoník, který nám v § 927 upravuje vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami a prarodiče se tedy mohou domáhat soudní úpravy styku s vnoučetem.

Dle § 927 zákona č. 89/20125 Sb., občanský zákoník platí, že právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.

 

Okresní soud v Olomouci

tř. Svobody 16

Olomouc

 

 

Návrh na úpravu styku prarodičů s nezletilou

 

nezletilá:        Květa Bílá

nar. 13.5.2008

bytem E. Krásnohorské 13, Olomouc

 

navrhovatelé:    a) Emílie Bílá

nar. 14.9.1949

 

b) Vladimír Bílý

nar. 15.6.1949

oba bytem: Náměstí Míru 335, Olomouc

 

 

Nezletilá Květa se narodila z manželství našeho syna Radka Bílého, nar. 15.4.1977 a jeho manželky Evy Bílé, nar. 16.3.1977. Po celou dobu manželství s námi bydleli společně v našem rodinném domě i s nezletilou Květou. S nezletilou máme velmi blízký citový vztah, každý den jsme jí vodili do školky a vyzvedávali jsme jí ze školky, několikrát v týdnu odpoledne pobývala u nás a hráli jsme si společně a o víkendech jsme jí hlídali a jezdili jsme společně na výlety. Manželství rodičů nezletilé bylo však rozvedeno, a to rozsudkem Okresního soudu v Olomouci č.j. 2C 13/2015-6, který nabyl právní moci dne 15.3.2015 a nezletilá byla svěřena do péče matky. Matka se s nezletilou přestěhovala a nyní s námi neudržuje žádný kontakt a nijak komunikovat nechce. Ke Květě máme oba velmi blízký vztah, který není jen přechodný, ale je to tak od jejího narození.

Máme za to, že je v zájmu Květy, a to i s ohledem na její věk, aby se stýkala se svými prarodiči, jelikož máme o vnučku zájem a jsme schopni se o ní v době styku postarat. Navíc prostředí našeho bydliště je pro Květu přizpůsobené a je jí známé.

 

důkazy:

  • výslech navrhovatelů
  • výslech rodičů nezletilé

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádají tedy navrhovatelé soud, aby po provedeném dokazování vydal v souladu s ust. § 927 zákona č. 89/2012 Sb. tento

r o z s u d e k :

 

I. Emílie Bílá, nar. 14.9.1949 a Vladimír Bílý, nar. 15.6.1949, prarodiče nezletilé Květy Bílé, nar. 13.5.2008, jsou oprávněni se stýkat s nezletilou vždy každou první sobotu a neděli v měsíci v době od 09.00 hod. v sobotu až do 18.00 hod. následné neděle a dále dva týdny o hlavních letních prázdninách a 1 den o vánočních prázdninách s tím, že babička nezletilé oznámí matce nezletilé nejpozději do 30. dubna každého kalendářního roku termín styku o hlavních letních prázdninách a nejpozději do 31. října každého kalendářního roku termín styku o vánočních prázdninách. Babička nezletilou převezme a odevzdá v místě bydliště matky.

II. Matka je povinna nezletilou na styk s jejími prarodiči vždy řádně připravit a ve stanovenou dobu jej babičce předat v místě bydliště matky.

 

III. Prarodiče nezletilé jsou povinni nezletilou řádně převzít a ve stanovenou dobu ji opět matce předat v místě bydliště matky.

 

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

V Olomouci, dne 13.9.2015

 

Emílie Bílá                      Vladimír Bílý
(podpis)                               (podpis)

                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 28x, průměr: 4,61)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.