Kategorie vzorů

Žaloba o určení, že věc je součástí SJM

Společné jmění manželů máme definováno v § 708 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku jako to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. V českém právním řádu máme tří režimy společného jmění manželů, a to 1) zákonný režim, 2) smluvený režim a 3) režim založený rozhodnutím soudu.

V dnešním článku se budeme věnovat problematice, pokud se manželé, či bývalí manželé, nemohou dohodnout, zda něco do společného jmění manželů patří či nikoliv.

V § 709 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je uvedeno, co do společného jmění manželů z hlediska aktiv (tj. majetek)  v zákonném režimu patří a jsou zde i taxativně uvedeny i výjimky věcí, které do toho nespadají, jako například věci osobní potřeby jednoho z manželů nebo dary či dědictví aj.

Pokud se tedy manželé či bývalí manželé v tomto ohledu nemohou dohodnout, je zde možnost podat žalobu k soudu, který rozhodne o tom, zda věc patří do společného jmění manželů či nikoliv.

 

Okresní soud v Jihlavě

Třída legionářů 9a

Jihlava

 

dvakrát

soudní poplatek bude zaplacen na výzvu soudu

 

Žaloba o určení, že věc je součástí společného jmění manželů

 

žalobce:         Petr Nový

nar. 10.2.1965

bytem: Nová 35, Jihlava

 

žalovaná:       Zuzana Nová

nar. 14.5.1979

bytem: Nová 35, Jihlava

 

Žalobce a žalovaná uzavřeli manželství dne 10.3.1999, které bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Jihlavě ze dne 10.7.2014, č.j. 1C 1/2014 a který nabyl právní moci dne 20.7.2014. Žalobce a žalovaná následně dne 15.3.2015 uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů, ve které ovšem není zahrnuta movitá věc – obraz malíře J. Picollo z roku 1901, jehož hodnota byla určena dne 12.3.2015 znalcem Ing. Petrem Malým na částku 85.000,- Kč, a to z toho důvodu, že se žalobce se žalovanou nejsou schopni dohodnout, zda tato movitá věc patří do společného jmění manželů či nikoliv

důkazy:

  • rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 10.7.2014, č.j. 1C 1/2014
  • dohoda o vypořádání společného jmění manželů ze dne 15.3.2015
  • ocenění obrazu znalcem Ing. Petrem Malým ze dne 12.3.2015

         Účastníci řízení tento obraz dostali společně od rodičů žalované k 10. výročí svatby a žalobce je tedy přesvědčen, že tento obraz patří do společného jmění manželů, avšak žalovaná žalobci tvrdí, že tento obraz je rodinným dědictvím její rodiny a dostala jej výhradně ona. Tento obraz byl účastníkům předán rodiči žalované na rodinné oslavě, která se u příležitosti tohoto výročí konala, proto je zde několik nezainteresovaných svědků, kteří mohou dosvědčit, že tento obraz byl darován oběma manželům a je tedy součástí společného jmění manželů.

důkazy:

  • výslech účastníků
  • výslech svědků: rodiče žalované a rodiče žalobce
  • další svědci, kteří se účastnili této oslavy, budou žalobcem specifikováni do prvního jednání ve věci

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádá žalobce soud, aby po provedeném vydal tento

 r o z s u d e k :

             I. Určuje se, že movitá věc – obraz malíře J. Picollo z roku 1901, jehož hodnota byla dne 12.3.2015 znalcem Ing. Petrem Malým na částku 85.000,- Kč, patří do zaniklého společného jmění manželů, tj. žalobce Petra Nového, nar. 10.2.1965, bytem Nová 35, Jihlava a žalované Zuzany Nové, nar. 14.5.1979, bytem Nová 35, Jihlava.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V Jihlavě, dne 2.7.2015

                                                                                                                                                     Petr Nový

                                                                                                                                                 podpis žalobce

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.