Kategorie vzorů

Předběžné opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

Již dříve jsme se zde zabývali institutem předběžného opatření. Dnešní článek se bude věnovat předběžnému opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí. Stejně jako předběžné opatření již dříve zmíněné, má předběžné opatření proti domácímu násilí upravit prozatímně narušené poměry účastníků a navíc toto má i ochránit oběť domácího násilí.

Tato problematika je nově upravena v zákoně č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s.), a to v § 400 a násl. Ve většině případů ale předchází tomuto předběžnému opatření vykázání policií, které trvá 10 dnů a následně oběť domácího násilí může podat návrh soudu na vydání tohoto předběžného opatření. Návrh se podává soudu příslušnému dle bydliště navrhovatele (oproti jiným řízením, kdy se podává návrh dle bydliště odpůrce/žalovaného) a pokud soud shledá důvody pro nařízení předběžného opatření, tak toto vydá na dobu jednoho měsíce a tuto dobu lze následným návrhem i prodloužit max. na dobu 6 měsíců. Doba je omezená právě z důvodu, aby byly vztahy vyřešeny prozatímně a situaci pak navrhovatel řešil podáním příslušných návrhů k soudu. V takových případech je potřeba poskytnout navrhovateli bezprostřední ochranu, proto je zde lhůta pro vydání tohoto předběžného opatření 48 hodin a v této lhůtě je předběžné opatření i vykonáno příslušným soudním vykonavatelem, který zabaví klíče odpůrci a doručí i toto usnesení o předběžném opatření. Novinkou po velké rektifikaci je i skutečnost, že takový návrh může podat i nezletilý, který dovršil 16 let, kterému je v tomto řízení přiznána plná procesní způsobilost.

Výhodou předběžných opatření je i to, že tato jsou vykonatelná okamžikem vydání a podání odvolání nemá odkladný účinek (tj. platí i v případě, že odpůrce si podá odvolání, a to až do rozhodnutí odvolacího soudu).

V tomto řízení je navrhovatelka ze zákona osvobozena od placení soudního poplatku.

 

Okresní soud v České Lípě

Na Valech 525/12

412 97 Česká Lípa

 

Dvojmo

 

Návrh na vydání předběžného opatření

 

navrhovatelka:        Eva Černá

nar. 3.3.1973

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

 

odpůrce:                   Petr Černý

nar. 5.5.1974

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa,

 

Navrhovatelka a odpůrce uzavřeli manželství dne 15.5.2001. Soužití účastníků bylo vcelku spokojené, ale když odpůrce přišel v roce 2010 o zaměstnání, začal navštěvovat restaurační zařízení a vracel se do rodinné domácnosti účastníků v podnapilém stavu. Asi po roce začal odpůrce navrhovatelku napadat slovně, přičemž toto se stupňovalo a nyní již je obden navrhovatelka vystavována fyzickým útokům ze strany odpůrce.

Dne 3.12.2015 byl odpůrce vykázán ze společného obydlí účastníků Policií ČR, na dobu 10-ti dnů, a to poté kdy navrhovatelku napadl velmi surovým způsobem, kdy jí ránou pěstí do obličeje srazil k zemi a poté do ní kopal, následně jí vláčel za vlasy k oknu a hrozil, že jí vyhodí z okna.

Jelikož doba, na kterou byl odpůrce vykázán, je pouhých 10 dnů, žádá navrhovatelka soud, aby vydal předběžné opatření na dobu 1 měsíce, jelikož má strach o své zdraví a svůj život, neboť odpůrce je velmi agresivní a hrozí další útoky ze strany odpůrce vůči navrhovatelce.

důkazy:

  • potvrzení o vykázání PČR ze dne 3.12.2015
  • lékařská zpráva ze dne 3.12.2015

 

Navrhovatelka tedy žádá, aby soud vydal toto

                      u s n e s e n í :

    Soud nařizuje toto předběžné opatření:

I. Odpůrci Petru Černému, nar. 5.5.1974 se ukládá okamžikem vykonatelnosti tohoto předběžného opatření

  • opustit společné obydlí na adrese: Výsluní 35, Česká Lípa, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržovat se ve společném obydlí a nevstupovat do něj,
  • nestupovat do bezprostředního okolí společného obydlí na adrese: Výsluní 35, Česká Lípa a nezdržovat se tam
  • zdržet se setkávání s navrhovatelkou
  • zdržet se nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatelky jakýmkoli způsobem.

II. Toto předběžné opatření se vydává na dobu od 14.12.2015 do 14.1.2016.

 

V České Lípě, dne 8.12.2015

Eva Černá

Eva Černá

 

 

 

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 7x, průměr: 4,71)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.