Kategorie vzorů

Návrh na svěření nezletilého dítěte do péče jiné osoby

V tomto článku se budeme věnovat opět nezletilým dětem a péči o ně. Dnešním tématem je svěření dítěte do péče jiné osoby dle § 953 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V tomto paragrafu je uvedeno, že pokud o dítě nemůže osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do osobní péče jiného člověka, přičemž toto rozhodnutí musí být v souladu se zájmy dítěte. Pokud se nezletilé dítě ocitne v takové situaci, může jej soud svěřit do péče jak osoby blízké, tak i osobě jiné, když osoba blízká má vždy přednost, navíc tato osoba musí skýtat záruky řádné péče, mít na území ČR bydliště a souhlasit s takovým svěřením. Před tím, než soud rozhodne v této věci, prošetří si všechny okolnosti prostřednictvím orgánu sociálně právní ochrany dětí, zejména prošetří poměry v rodině osoby, jíž má být nezletilé dítě svěřeno a zda jsou v rodinné domácnosti této osoby podmínky pro výchovu nezletilého dítěte a tento i zjistí přímo dotazem u nezletilého, zda s tímto souhlasí, ovšem takovýto souhlas je zjišťován s ohledem na rozumovou a volní vyspělost nezletilého dítěte.

Ve svém rozhodnutí soud vymezí práva a povinnosti pečující osoby a jinak se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, která upravují pěstounskou péči. Pokud je dítě svěřeno do péče jiné osoby, má tato osoba nárok, pokud je to možné, požadovat po rodičích dítěte výživné, případně jej stanoví přímo soud ve svém rozhodnutí o svěření do péče jiné osoby.

U těchto řízení je důležité si uvědomit, že zde soud nepostupuje jako v klasickém civilním řízení, ale postupuje dle zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních a zde je výrazná změna, že se místní příslušnost soudu řídí obecným soudem nezletilého ( tedy dle bydliště nezletilého). Navíc toto řízení je osvobozeno od soudních poplatků, takže navrhovatel neplatí žádný soudní poplatek.

 

Okresní soud v Trutnově

Nádražní 106/5

541 20  Trutnov

 

třikrát

Návrh na svěření nezletilého dítěte do péče jiné osoby

 

nezletilá:       Svatava Křížková

nar. 14.3.2010

bytem: Jetelová 12, Trutnov

 

navrhovatel: a) Lucie Modrá

nar. 14.5.1966

bytem: Zahradní 14, Trutnov

 

b) Luděk Modrý

nar. 17.9.1966

bytem: Zahradní 14, Trutnov

 

Navrhovatele jsou prarodiči nezletilé Svatavy Křížkové, která je dcerou Moniky Křížkové, nar. 15.5.1986 a Pavla Křížka, nar. 16.6.1985. Otec nezletilé, tragicky zemřel dne 15.4.2015 a matka nezletilé, dcera navrhovatelů, tuto vzniklou situaci bohužel začala řešit nadměrnou konzumací alkoholických nápojů, navštěvováním restauračních zařízení a není schopna vykonávat řádnou péči o nezletilou a zajistit její řádnou výchovu. Situace již byla řešena i Orgánem sociálně právní ochrany dětí, avšak toto nemělo žádný výsledek a matka péči o nezletilou zanedbává i nadále a toto je zaznamenáno i v záznamu z OSPOD ze dne 16.6.2015. Situace dospěla do takového stavu, že po zjištění, že matka nezletilou nechává doma přes den i v noci samotnou a o tuto se nestará, vzali si navrhovatelé nezletilou do své péče a o nezletilou se již 2 měsíce starají a zajišťují její řádnou výchovu a péči o ní. Matka sama s návrhem souhlasí a přislíbila, že se podrobí protialkoholní léčbě, aby poté mohla péči o nezletilou vykonávat řádně, avšak tyto její sliby vždy skončili bezvýsledně.

důkazy:

  • záznam OSPOD z 16.6.2015
  • výslech matky nezletilé
  • výslech navrhovatelů

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádají tedy navrhovatelé soud, aby po provedeném dokazování vydal tento

 r o z s u d e k :

           I. Nezletilá Svatava Křížková, nar. 14.3.2010, bytem Jetelová 12, Trutnov se svěřuje do péče manželů Lucie Modré, nar. 14.5.1966 a Luďka Modrého, nar. 17.9.1966 oba bytem Zahradní 14, Trutnov.

II. Matce se výživné nestanovuje.

 

V Trutnově, dne 20.8.2015

 

Lucie Modrá

podpis navrhovatelky a)

 

                                                                                            Luděk Modrý

podpis navrhovatele b)

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 16x, průměr: 4,69)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.