Kategorie vzorů

Darovací smlouva pro novomanžele

Rádi byste své děti, příbuzné či známé obdarovali při příležitosti jejich svatby a měli jistotu, že dar dostanou, jakmile uzavřou manželství?

Může jít o případ, kdy přáním nemocného otce je, aby se jeho syn oženil. Proto se rozhodne obdarovat svého syna a jeho budoucí manželku, jakmile uzavřou manželství. Aby se však darovací smlouva nemusela podepisovat až po svatbě, lze využít institutu podmínky obsažené v darovací smlouvě a v klidu tak uzavřít smlouvu již před sňatkem.

Institut darování je upraven v § 2055 a násl. zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). V souvislosti s darováním lze uplatnit tzv. odkládací podmínku zmíněnou v § 548 odst. 2 OZ. To znamená, že právní následky jednání (zde darování) závisí na splnění podmínky (uzavření manželství). Novomanželé se tak stanou vlastníky darované věci až v okamžiku uzavření manželství.

Jak sepsat darovací smlouvu s odkládací podmínkou naleznete níže.

Jindřich Kopecký

nar. 8.4.1950

bytem: Tovární 68, 381 01 Český Krumlov

jako dárce  na straně jedné

(dále jen „dárce“)

a

Martin Kopecký

nar. 3.9.1989

bytem: Náměstí 5, 382 73 Frymburk

s

Helena Vepříková (bud. Kopecká)

nar. 1.12. 1992

bytem: Náměstí 5, 382 73 Frymburk

jako obdarovaní na straně druhé

(dále jen „obdarovaní“)

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

darovací smlouvu

dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

 

I.

Dárce prohlašuje, že je vlastníkem obrazu malebné krajiny Českého Krumlova, jehož autorem je malíř Mikuláš Aleš na základě kupní smlouvy ze dne 14.2.1980 a starožitných hodinek zn. XY na základě kupní smlouvy ze dne 4.6.1990.

II.

Na základě této smlouvy daruje dárce obraz a starožitné hodinky uvedené v čl. I této smlouvy obdarovaným jako svatební dar za podmínky uzavření manželství. Obdarovaní prohlašují, že jsou seznámeni s podmínkou darování obrazu a starožitných hodinek uvedených v čl. I této smlouvy a dále prohlašují, že tento dar přijímají a do společného jmění manželů po uzavření manželství nabývají.

III.

Obdarovaní prohlašují, že dárce může v souladu s ustanovením § 2072 a násl. OZ odvolat dar pro nevděk.

IV.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uzavření manželství obdarovanými. Vlastnické právo k darované věci uvedené v čl. I této smlouvy obdarovaní nabydou v okamžiku uzavření manželství.

V.

Tato smlouva obsahuje projev skutečné a pravé vůle smluvních stran a jako správná je jimi vlastnoručně podepsána.

VI.

Tato smlouva je smluvními stranami pořízena ve třech originálních vyhotoveních, z nichž po jednom obdržela každá ze smluvních stran.

V Českém Krumlově dne …..

 

 

_______________                       _____________                     _______________

Jindřich Kopecký                                  Martin Kopecký                           Helena Vepříková

dárce                                                     obdarovaný                                   obdarovaná

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.