Kategorie vzorů

Státní občanství ČR – postup nabytí na základě žádosti

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnost (tzv. všichni už podle tohoto zákona jednají) zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR. Mění se jak podmínky pro nabytí státního občanství, tak i vlastnosti samotného státního občanství. Nová úprava doplňuje dosavadní způsoby nabytí státního občanství. Ve své článku se zaměřím na to jakým způsobem, v jakém časovém limitu a na koho se obrátit v případě podání žádosti o udělení státního občanství.

Podstatnou myšlenkou zákona je, že na nabytí státního občanství ČR není právní nárok (tzn. domáhání se jeho realizace). Nový zákon klade důraz na to, aby žadatel byl nějakým způsobem začleněn do české společnosti, na základě rodinných, pracovních či sociálních vztahů. Záleží na orgánech ČR, zda státní občanství udělí či nikoliv. Zásadně se neuděluje státní občanství osobám ohrožující státní bezpečnost, územní celistvost či demokratické základy (život, zdraví, majetek).

Důležitou změnou je, že žadatelé už nemusí prokazovat pozbytí svého dosavaního státního občanství. V České republice je od 1. 1. 2014 umožněn tzv. bipolitismus = možnost dvojího státního občanství.

Žádost o udělení státního občanství vyřizuje Ministerstvo vnitra. Nový zákon prodlužuje lhůtu pro vyřízení žádosti z 90 na 180 dní od doručení. Žádost se podává krajskému úřadu, popřípadě úřadu městské části na území Prahy.

Nezbytné podmínky pro udělení státního občanství:

1) Povolený trvalý pobyt na území ČR – minimálně 5 let, občané členských států EU, Dohody o evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Švýcarské konfederace  min. 3 roky, 10 let společně s předcházejícím oprávněním pobytu

– do této doby se započítává i doba před dosažením 18 let

2) Dokázání skutečné přítomnosti na území ČR – žadatel musí prokázat, že na území ČR se zdržuje nepřetržitě alespoň polovinu doby povoleného pobytu. Jeho nepřítomnost nemůže být delší než 2 měsíce, popřípadě 6 měsíců ze závažných důvodů (př. onemocnění, těhotenství, studium, pracovní cesta).

3) Beztrestnost a bezúhonnost – pokud je žadatel  starší 15. let dokazuje, že nebyl za poslední 3 roky pravomocně odsouzen pro nedbalost či úmysl, k nepomíněnému trestu odnětí svobody

4) Znalost českého jazyka – tato podmínka není nutná v případě, že žadatel již absolvoval min. 3 roky studia na škole, kde byl český jazyk vyučovacím jazykem, tuto podmínku nemusí skládat žadatelé mladší 15 let a starší 65 let či zdravotně postižení

5) Znalost českých reálií – nově zavedená podmínka, znalosti se požadují v různých oborech (př. kulturně-společenský, zeměpisný, historický). Tato podmínka není nutná ve stejných případech jako u znalosti českého jazyka.

6) Závažné neporušení povinností vyplývajících z právních předpisů – žadatel nesmí minimálně 3 roky před podáním žádosti závažným způsobem porušit své povinnosti typu odvodu daní nebo cla, důchodového pojištění, sociálního zabezpečení či veřejného zdravotní pojištění, platby výživného

7) Prokázání výše a zdroje příjmů – žadatel prokazuje své finanční zajištění,  odvod daní za poslední 3 roky

8) Nezatěžování státního sociálního systému – žadatel nesmí být poslední 3 roky závislý na dávkách státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi. To neplatí, pokud tyto dávky pobírá žadatel s lékařsky prokázaným zhoršeným zdravotním stavem.

Pokud činnost fyzické osoby či snad osoba sama by byla významným přínosem pro ČR v oblasti humanitární, vědecké, vzdělávací, sportovní či kulturní, může zažádat o udělení státního občanství zjednodušenou formou, kde prokazuje pouze beztrestnost a bezúhonnost.

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 10x, průměr: 2,70)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.