Kategorie vzorů

Žádost o vrácení daru

Věděli jste, že jako dárce se můžete požadovat navrácení daru? V následujícím článku Vám ukážeme z jakého důvodu je to možné.

Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. (§ 2068-2078  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)
Darovací smlouva nemusí být písemná s výjimkou případů, kdy je předmětem darování nemovitost, nebo pokud nedochází k odevzdání a převzetí věci při darování. Dárce si však může například nechat potvrdit převzetí daru pro budoucí případné prokazování, že k darování došlo.

Hrubým porušováním dobrých mravů se posuzuje vždy případ od případu. Chování obdarovaného hrubě porušuje dobré mravy, jestliže je v rozporu s obecně uznávaným míněním o tom co má být jednáním v souladu s dobrými mravy v dané společnosti.

Soudní praxe vymezila pojem dobrých mravů jako souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu základních norem.

Dar je možné odvolat také z důvodu nouze.

ŽÁDOST O VRÁCENÍ DARU

Jan Kovář
Horní 1
150 00 Praha 5
Nar: 1. 5. 1972

V Praze 28. 10. 2007

Věc: Žádost o vrácení daru

Milý Jene,

v květnu letošního rokuj sem Ti, jako svému prvorozenému synovi, daroval zlaté, tříplášťové, kapesní hodinky Schaffhausen, které jsem i já dostal od svého otce.

Tento dar jsi přijal a současně jsme jako písemný doklad o darování podepsali potvrzení o darování, jeho kopii přikládám.

Bohužel Tvé chování ke mě a členům mé nové rodiny, zejména mé manželce Janě, hrubě porušuje dobré mravy.

Vzhledem k výše uvedenému tě žádám o vrácení daru a jeho předání v mém domě dne 31. 10. 2007 mezi 16 a 20 hodinou.

Pokud bys v uvedené době dar nevrátil, byl bych nucen domáhat se vrácení daru soudní cestou, což by nám oběma přinášelo jen další trápení, kterému bychom se oba měli vyhnout.

S pozdravem

Martin Kovář
Plzeňská 97
150 00 Praha 5

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 20x, průměr: 3,55)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.