Kategorie vzorů

Odvolání proti nepřijetí na VŠ

Maturity končí a blíží se přijímací řízení na vysoké školy. Co ale dělat, pokud jste bohužel skončili, lidově řečeno „těsně pod čarou“? 

Odvolání nebo-li žádost o přezkoumání rozhodnutí nepřijetí může napsat kdokoliv, kdo nebyl přijat na vysokou školu. O přijetí či nepřijetí rozhoduje sama fakulta, konkrétně děkan příslušné fakulty, popřípadě rektor. Způsob a pravidla přijetí se neřídí obecnými předpisy správního řízení, ale řídí se především zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Zákon udává, že rozhodnutí o přijetí či nepřijetí musí být písemně vyhotoveno do 30 dnů ode dne ověření podmínek (v praxi se jedná o den konání přijímací zkoušky nebo, který škola sama určí). Takové rozhodnutí musí obsahovat své odůvodnění a také poučení o možnosti podat žádost o přezkum. Rozhodnutí musí být vždy adresováno do vlastních rukou uchazeče. Zároveň může být vyvěšeno na úřední desce školy.

V případě něpřijetí na VŠ (vysoká škola) můžete podat žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Samozřejmě máte právo nahlédnout do vaši materiálů a testů. Náležitosti a způsob podání žádosti o přezkum upravuje § 50 zákona o vysokých školách. Na vyhotovení takové žádosti máte 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků. Vždy tuto žádost musíte adresovat tomu, kdo rozhodnutí vydal (v praxi nejvíce děkanovi fakulty nebo rektorovi). Pozor na soukromých školách mají orgán, který určuje o přijetí, stanoven vnitřními předpisy.

Univerzita Karlova
Fakulta jazyků a řečí
Lingvistická 864/98
110 00 Praha 1

K rukám děkana fakulty

Předmět: Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí

 

Vážený pane děkane,

tímto dopisem Vás žádám o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ze dne 27. května 2014, zaslané pod číslem RP-574. Dle Vašich vnitřních podmínek a požadavků pro přijetí můžete přijmout maximálně 300 uchazečů pro studijní obor. Osobně jsem se umístil na 303. místě a nebyl přijat z kapacitních důvodů. V rámci této těsné hranice mezi mým přijetí a nepřijetím Vás žádám o přezkoumání rozhodnutí.

Osobně jsem byl nahlédnout do mých přijímacích materiálů, které byly vyučujícími ohodnoceny pozitivně. V rámci gramatického testu jsme ztratil pouze 5 bodů. Zároveň má anglická esej byla jediná, které se zabývala Vámi stanoveným tématem Kulturní vývoj v postkomunistických zemích.

O studium na Vaší fakultě mám velký zájem, jelikož výuce cizích jazyků se věnuji již několik let. Podkladem k tomu mohou být zahraniční diplomy a certifikáty, které jsem úspěšně absolvoval. K žádosti také přikládám maturitní vysvědčení s průměrem 1,00. Mimo studijní předpoklady mám zájem na Vaší fakultě studovat z důvodu rodinných, jelikož v Praze pečuji o svou nemocnou babičku.

Věřím, že mé žádosti pozitivně vyhovíte.

S přáním hezkého dne

Luboš Diktát v.r.
narozen 12. 8. 1993

Přílohy:
1. Cetifikát DELF B2 – Francouzský jazyk
2. Certifikát FCE – Anglický jazyk
3. Certifikát ZMF – Německý jazyk
4. Diplom za 1. místo celorepublikového kola jazykové olympiády České republiky
5. Osvědčení o absolvování stáže na Britském velvyslanectví v Praze
6. Maturitní vysvědčení

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 31x, průměr: 3,35)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.