Kategorie vzorů

Žaloba na výživné staršího 18 let

Žalobu o výživné podává dítě po dosažení věku 18 let samo, případně prostřednictvím zákonného zástupce na základně procesní plné moci k zastupování. Podání žaloby se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména §910 a násl. – Vyživovací povinnost), dále občanským soudním řádem a zákonem o zvláštních řízeních soudních.

Soud může přiznat povinnost platit výživné i zpětně nejdéle za dobu 3 let od zahájení soudního řízení, tj. od podání návrhu soudu. Žalobní návrh je nutné podat u věcně a místně příslušného soudu. Řízení je osvobozeno od soudních poplatků dle ust. § 11 odst. 1 písm. c) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění.

A jaké náležitosti musí žaloba obsahovat?

  • přesné označení účastníků
  • označení věci, které se návrh týká
  • dostatečně a přesně vylíčit skutkový stav, uvést důvody pro soudní určení vyživovací povinnosti
  • popis poměrů žalobce a žalovaného
  • označení důkazů
  • žalobní petit
  • podpis a datum
  • návrh se podává ve dvojím vyhotovení

 

 

ŽALOBA O VÝŽIVNÉ ZLETILÉHO DÍTĚTE

 

Obvodní soud pro Prahu 4
ul. 28. pluku 1533/29b

100 00 Praha 10
____________________

 

Žalobce: Jakub Novotný 
nar. dne 8. 12. 1990
trvale bytem Novojičínská 342/5, 120 00 Praha 2

 

Žalovaný: Martin Novotný 
nar. dne 12. 8. 1975
trvale bytem Starojičínská 542/3, 150 00 Praha 5

 

o výživné zletilého dítěte

I.

Žalovaný je otcem žalobce. Rodiče žalobce jsou v současné době v rozvodovém řízení. Žalobce vede společnou domácnost s matkou. Žalovaný na výživu žalobce nepřispívá.

Důkaz: rodný list žalobce, výslech účastníků

II.

Žalobce studuje 3. ročník Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Potřeby žalobce jsou zvýšené z důvodu studia na vysoké škole. Žalobce má v souvislosti se studiem na vysoké školy tyto výdaje:

– kolejné v měsíční výši 2.500,- Kč,
– stravné v univerzitní menze přibližně ve výši 1.500,- Kč,
– náklady na učební materiály v hodnotě 1.200,- Kč za semestr

Žalobce má tyto další výdaje:

– pražské jízdné ve výši 260,- Kč měšíčně,
– výdaje na stravu v celkové výši 1.500,- Kč měsíčně,
– poplatek za internet 300,- Kč měsíčně,
– příspěvek do sportovního klubu ve výši 800,- Kč za pololetí.

Důkaz: potvrzení o studiu na VŠ, výslech účastníků

 

Žalovaný je zaměstnán jako účetní ve společnosti RAZ&DVA, s.r.o.
Matka žalobce pracuje jako švadlena ve společnosti ProMóda, s.r.o.

Důkaz: potvrzení o zaměstnání rodičů žalobce, výslech účastníků

 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud vydal tento

r o z s u d e k :

  1. Žalovaný je povinen platit žalobci na výživné měsíčně částku 4.500,- Kč, splatnou vždy do 15. dne v měsíci, počínaje dnem podání žaloby.
  2. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.

 

V Praze dne 30. 1. 2014

 

Jakub Novotný

Jakub Novotný

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 12x, průměr: 4,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.