Kategorie vzorů

Žaloba na náhradu škody

Již v předminulém týdnu jste si mohli přečíst vše potřebné týkající se problematiky náhrady škody dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Dozvěděli jste se, že občanský zákoník užívá termínu „škoda“ a „újma“, jaké jsou předpoklady pro vznik náhrady škoda a způsoby náhrady.

 

Okresní soud v Klatovech
Dukelská 138/III
339 01Klatovy

 V Klatovech dne 18. 2. 2015

 

 

Žalobce:  Kristýna Stará
                     nar. 6.3.1967
bytem: Hrdinů 47, Prachatice
IČ: 85989562

 

 

Žalovaný: Karel Fiala
                      nar. 13.8.1972
bytem: Pod Jezem 658, Prachatice

 

 

 

Žaloba o náhradu škody 60 000.00 Kč s příslušenstvím

 

 

 

Dvojmo

Přílohy: dle textu

 

 

I.

Žalovaný a žalobce uzavřeli dne 12.5.2014 smlouvu o dílo, na jejímž základě měl žalovaný provést výmalbu prostor provozovny, kde žalobce vykonává svou podnikatelskou činnost. Výmalba měla být provedena do 30.6.2013 za sjednanou cenu ve výši 60 000.00 Kč, která zahrnovala cenu materiálu včetně odměny žalovaného. Žalovaný si vyhradil úhradu ceny za dílo předem, ještě před jeho provedením. Žalovaný dílo vykonal v rozhodné době (v intervalu od 18.5.2013 do 25.6.2013), avšak nepoužil předem dohodnutého materiálu značky KEROLEX a malba se během 2 týdnů kompletně odloupala, neboť nebylo použito speciálních prostředků, jejichž použití měl žalovaný zajistit.

Důkaz:
           – Smlouva o dílo ze dne 12.5.2014
– Potvrzení o koupi nátěrové malby značky PRIMALEX ze dne 14.5.2014

 

II.

Žalobci vznikla škoda ve výši 60 000.00 Kč. Dle ustanovení § 2 936 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je-li někdo povinen někomu něco plnit a použije k tomu vadnou věc, nahradí škodu způsobenou vadou věci.

III.

Žalobce dne 10. 11. 2014 uplatnil své právo na náhradu škody doporučeným dopisem adresovaným žalovanému. Ve výzvě vyzval žalobce žalovaného k úhradě škody za použitý materiál a vykonanou práci ve výši 60 000.00 Kč, a stanovil žalovanému lhůtu k úhradě v délce patnácti dnů od doručení výzvy.

Žalovaný však ve stanovené lhůtě škodu neuhradil.

 

Důkaz:
– Kopie výzvy k náhradě škody ze dne 10.7.2014
– Doručenka ze dne 10.7.2014

IV. 

Vzhledem k výše uvedenému žalobkyně navrhuje, aby nadepsaný soud vydal tento

r o z s u d e k :

I.    Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 60 000.00 Kč a to do 3 dnů od právní mocirozsudku.

II.    Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

Kristýna Stará
Kristýna Stará

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 4,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.