Kategorie vzorů

Žaloba na uložení povinnosti zhotovit dílo

Žaloba na uložení povinnosti zhotovit dílo nebo věc je další z mnoha případů žalob závazkového práva. Řeší konkrétně situaci, kdy jedna ze stran, resp. zhotovitel nedostojí svému závazku provést dílo a objednatel se hodlá díla domoci soudní cestou. Závazek mezi zhotovitelem a objednatelem existuje v tomto případě z titulu smlouvy o dílo, kterou spolu zhotovitel a objednatel uzavřou.

Základním ustanovením, které o tomto závazku hovoří je § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

(1) Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

 

 

Obvodní soud pro Prahu 8
ul. 28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 10

V Praze dne 30. 11. 2014

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Pod Jezem 658, Brno, PSČ 698 03
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25634,

Žalovaný: Petr Mlynář
bytem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
r.č. 810516/8961

žaloba na uložení povinnosti zhotovit dílo (věc)

Dvojmo

Přílohy:

1)    smlouva o provedení díla

2)    technický výkres stolů

3)    doklad o zaplacení díla

4)    výzva k provedení díla

I.

Žalobce jako objednatel se žalovaným jako zhotovitelem uzavřel smlouvu o provedení díla na zakázku ze dne 1. 2. 2014 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, v platném znění. V této smlouvě se žalovaný zavázal zhotovit 5 zdobných, mahagonových stolů do 1. 7. 2014 dle technického výkresu, jenž tvoří přílohu této smlouvy.

 

II.

Žalobce konstatuje, že dle ustanovení § 2586 občanského zákoníku „ Se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo provést a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.“ Ke dni podání žaloby však nebyl předmět plnění smlouvy o zhotovení díla předán žalobci, přestože dohodnutá cena za dílo byla již žalovanému uhrazena. Na výzvu k provedení díla ze dne 10. 10. 2014 žalovaný nereagoval.

 

III.

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující rozsudek:

„Žalovaný je povinen zhotovit a předat žalobci 5 kancelářských stolů, zhotovených dle technického výkresu, jenž tvoří přílohu smlouvy o zhotovení věci na zakázku uzavřené mezi žalobcem a žalovaným dne 1. 2. 2014, do 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku a zaplatit náklady soudního řízení“

Filip Podlaha

                                                                                                                        Jednatel Alfa s.r.o.

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 1,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.