Kategorie vzorů

Návrh na zrušení vyživovací povinnosti

Pokud je dítě již schopno živit se samo, lze soudu podat návrh na zrušení vyživovací povinnost § 911 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ale protože tato byla upravena soudním rozhodnutím, není vhodné jen tak přestat platit výživné, ale právě až na základě rozhodnutí soudu o zrušení vyživovací povinnosti.

Toto má význam hlavně pro rodiče, kterým je výživné strháváno exekučně, protože až na základě pravomocného rozhodnutí o vyživovací povinnosti je ukončeno exekuční strhávání z platu či mzdy.

Jestliže je dítě ještě nezletilé, je dobré tento návrh soudu podat včas, jelikož podle § 923 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník platí, že dojde-li ke zrušení nebo snížení výživného za minulou dobu pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, spotřebované výživné se nevrací. Nevrací se ani dávka výživného, která na takové dítě byla splněna na měsíc dopředu, ale dítě před uplynutím měsíce zemřelo. Pokud by se ale jednalo o zletilé dítě, které je již schopno se živit samo, pak by u něj došlo k bezdůvodnému obohacení a toto výživné by bylo povinno rodiči vrátit.

 

 

Okresní soud v Litoměřicích

Na Valech 525/12

412 97 Litoměřice

 

Dvojmo

 

Návrh na zrušení vyživovací povinnosti

 

žalobce:         Petr Černý

nar. 5.5.1974

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

 

žalovaná:       Eva Černá

nar. 3.3.1995

bytem: ČSA 3698, Litoměřice

 

Rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 1.9.2005, č.j. 15P 126/2005-14 byla tehdy nezletilá dcera svěřena do výchovy matky a otci určeno přispívat na její výživu částkou 1.000,- Kč měsíčně, když tento rozsudek nabyl právní moci dne 20.9.2005.

důkaz:

Rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 1.9.2005, č.j. 15P 126/2005-14

 

Žalobce se nyní dozvěděl, že žalovaná se již nepřipravuje na své budoucí povolání a poté, co úspěšně vykonala maturitní zkoušku v červnu 2014, je zaměstnána jako účetní ve firmě EXB a.s., se sídlem K. H. Borovského 25 v Litoměřicích a je tedy již schopna se živit sama.

důkaz:

Výslech účastníků

 

Vzhledem k tomu, že žalobkyně je již schopna se živit sama a jsou zde tedy dány důvody pro zrušení vyživovací povinnosti, žádám soud, aby po provedeném dokazování vydal tento

r o z s u d e k :

 I.     Vyživovací povinnost stanovená žalobci – otci Petru Černému, nar. 5.5.1974 rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 1.9.2005, č.j. 15P 126/2005-14 k žalované Evě Černé, nar. 3.3.1995 s e   z r u š u j e .

II.     Tím   s e   m ě n í   rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 1.9.2005, č.j. 15P 126/2005-14.

III.    Žádný z účastníků   n e m á   právo na náhradu nákladů řízení.

 

příloha:

Rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 1.9.2005, č.j. 15P 126/2005-14

 

V České Lípě, dne 30.9.2014

Petr Černý

Petr Černý

 

 

 

 

 

 

 

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 10x, průměr: 4,60)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.