Kategorie vzorů

Prodloužení předběžného opatření (domácí násilí)

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali institutem předběžného opatření proti domácímu násilí. Jelikož trvání předběžného opatření je soudem nařízeno na omezenou dobu 1 měsíce, existuje další možnost jak se i nadále bránit proti domácímu násilí, a to návrhem na prodloužení doby trvání předběžného opatření (viz ust. § 410-412 zákona č.l. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních). Takovýto návrh může podat pouze navrhovatel a soud může předběžné opatření prodloužit na dobu nezbytně nutnou. K projednání tohoto návrhu již soud nařídí jednání.

Okresní soud v České Lípě

Na Valech 525/12

412 97 Česká Lípa

 

Dvojmo

 

Návrh na prodloužení trvání předběžného opatření

 

navrhovatelka:        Eva Černá

nar. 3.3.1973

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

 

odpůrce:                   Petr Černý

nar. 5.5.1974

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa,

Usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 9.12.2015, č.j. 11Nc 1111/2015-11 bylo odpůrci uloženo předběžným opatřením, aby opustil společné obydlí na adrese: Výsluní 35, Česká Lípa, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí a nevstupoval do něj, nestupoval do bezprostředního okolí společného obydlí na adrese: Výsluní 35, Česká Lípa a nezdržoval se tam, zdržel se setkávání s navrhovatelkou a zdržel se nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatelky jakýmkoli způsobem. Toto rozhodnutí bylo vydáno na dobu od 14.12.2015 do 14.1.2016 a následně k odvolání odpůrce bylo i dne 20.12.2015 potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 11Co 2222/2015-22.

důkaz:

  • usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 9.12.2015, č.j. 11Nc 1111/2015-11
  • usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20.12.2015, č.j. 11Co 2222/2015-22

Navrhovatelce je známo, že odpůrce své chování nezměnil, stále navštěvuje restaurační zařízení a po konzumaci alkoholických nápojů je agresivní. Což může navrhovatelka doložit i záznamem PČR, která dne 23.12.2015 musela v obydlí navrhovatelky zasahovat, jelikož i přes vydané předběžné opatření se odpůrce domáhal vstupu do obydlí, přičemž odpůrce byl zjevně pod vlivem alkoholu a navrhovatelce vyhrožoval, že si toto s ní vyřídí po svém.

důkaz:

  • záznam PČR ze dne 23.12.2015, čj. KRPU-TC/1254/89-96325

Navrhovatelka se domnívá, že stále trvá ohrožení její osoby ze strany odpůrce a s ohledem na to, že doba trvání předběžného opatření uplyne již. 14.1.2016 žádá navrhovatelka, aby soud prodloužil dobu trvání předběžného opatření. Dále navrhovatelka uvádí, že již řeší svou bytovou situaci a její nový nájemní poměr by měl být sjednán od 1.2.2016.

Navrhovatelka tedy žádá, aby soud vydal toto

u s n e s e n í :

             Předběžné opatření nařízené usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 9.12.2015, č.j. 11Nc 1111/2015-11    s e   p r o d l u ž u j e    o 3 měsíce, tedy na dobu do 14.4.2016

V České Lípě, dne 10.1.2016

 

Eva Černá

Eva Černá

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 9x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.