Kategorie vzorů

Zrušení předběžného opatření (domácí násilí)

Pokud je vydáno soudem předběžné opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí dle ust. § 400 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., zákon a zvláštních řízeních soudních ( dále jen z.ř.s.) lze jej také na návrh zrušit dle ust. § 414 z.ř.s., pokud dojde k napravení takto narušených vztahů účastníků nebo pokud se již např. manžel z obydlí odstěhoval. K projednání takového návrhu bude opět nařízeno soudem jednání.

Pokud by byl ovšem tento návrh zamítnut, může být opět podán až po uplynutí 3 měsíců od právní moci zamítavého rozhodnutí (ust. § 414 odst. 3 z.ř.s.).

Okresní soud v České Lípě

Na Valech 525/12

412 97 Česká Lípa

 

Dvojmo

Návrh odpůrce na zrušení předběžného opatření

 navrhovatelka:        Eva Černá

nar. 3.3.1973

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

 

odpůrce:                   Petr Černý

nar. 5.5.1974

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa,

Usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 9.12.2015, č.j. 11Nc 1111/2015-11 bylo odpůrci uloženo předběžným opatřením, aby opustil společné obydlí na adrese: Výsluní 35, Česká Lípa, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí a nevstupoval do něj, nestupoval do bezprostředního okolí společného obydlí na adrese: Výsluní 35, Česká Lípa a nezdržoval se tam, zdržel se setkávání s navrhovatelkou a zdržel se nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatelky jakýmkoli způsobem. Toto rozhodnutí bylo vydáno na dobu od 14.12.2015 do 14.1.2016. Toto rozhodnutí bylo následně usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 30.1.2016, č.j. 11 Nc 1111/2015-33 prodlouženo do 14.4.2016.

důkaz:

  • usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 9.12.2015, č.j. 11Nc 1111/2015-11
  • usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20.12.2015, č.j. 11Co 2222/2015-22
  • usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 30.1.2016, č.j. 11Nc 1111/2015-33

S ohledem na to, že jsem se již podrobil protialkoholnímu léčení a dále docházím 1x týdně i k psycholožce MUDr. Bertě Beřkové, změnilo se mé chování a nehrozí již navrhovatelce žádný útok z mé strany. Chtěl bych naše soužití s navrhovatelkou obnovit. Dle mého názoru již netrvají důvody, které trvaly v době nařízení předběžného opatření.

důkaz:

  • zpráva psycholožky MUDr. Berty Beřkové ze dne 10.3.2016

Odpůrce tedy žádá, aby soud vydal toto

                      u s n e s e n í :

 Předběžné opatření nařízené usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 9.12.2015, č.j. 11Nc 1111/2015-11, které bylo prodlouženo usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 30.1.2016, č.j. 11 Nc 1111/2015-33    s e   z r u š u j e .

 

V České Lípě, dne 15.3.2016

Petr Černý

Petr Černý

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.