Kategorie vzorů

Návrh na zvýšení výživného pro zletilé dítě

Pokud je dítě již zletilé, musí návrh na zvýšení výživného podat samo, ale samozřejmě se může nechat zastoupit matkou (popř. otcem), které může udělit procesní plnou moc k zastupování.

Při každém zvýšení výživného se hledí na to, zda došlo ke změně poměrů u dítěte či rodiče, zda je výživné přiměřené jejich poměrům a jaké jsou odůvodněné potřeby dítěte. Úpravu této problematiky nalezneme v § 910 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Výživné pro děti lze požadovat i za dobu nejdéle 3 let nazpět ode dne zahájení soudního řízení (§ 922 odst. 1, věta za středníkem obč. zák.).

Místní příslušnost soudu se vždy řídí bydlištěm žalované(ho) rodiče.

 

Okresní soud v Litoměřicích

Na Valech 525/12

412 97 Litoměřice

 

Dvojmo

 

žalobce:         Eva Černá

nar. 3.3.1994

bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

 

žalovaný:        Petr Černý

nar. 5.5.1974

bytem: ČSA 3698, Litoměřice

 

Návrh na zvýšení výživného pro zletilé dítě

 

Rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 1.9.2005, č.j. 15P 126/2005-14 byla tehdy nezletilá žalobkyně svěřena do výchovy matky a žalovanému určeno přispívat na její výživu částkou 1.000,- Kč měsíčně, když tento rozsudek nabyl právní moci dne 20.9.2005.

důkazy:

  • rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 1.9.2005, č.j. 15P 126/2005-14

 

Nyní žalobkyně studuje 1. ročník Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Filozofie a s ohledem na to, že od poslední úpravy výživného uplynulo již 9 let, má žalobkyně za to, že se změnily její odůvodněné potřeby, proto žádá soud o zvýšení výživného.

důkazy:

  • potvrzení o studiu

 

Matka žalobkyně, Jitka Černá, nar. 6.6.1974, bytem jako žalobkyně  je zaměstnána jako asistentka ve společnosti ABX s.r.o. v České Lípě, se sídlem Horní 33, Česká Lípa s průměrným měsíčním čistým výdělkem 20.500,- Kč.

Matka žalobkyni hradí každý měsíc veškeré výdaje spojené s jejím studiem, tj. kolejné 3.000,- Kč měsíčně, jízdné 800,- Kč měsíčně, kapesné 2.000,- Kč měsíčně a dále další částky dle potřeby, například na učebnice cca 1.500,- Kč na každý semestr.

Matka žalobkyně má ještě další vyživovací povinnost k nezl. Jakubovi Černému, nar. 9.10.2000, jehož otcem je rovněž žalobce a na jehož výživu byl rozsudkem, výše uvedeným, žalovaný zavázán poskytovat částku 800,- Kč měsíčně.

Jinak je žalobkyně zdráva a nemá žádné další koníčky, které by byly finančně nějak výrazně náročné.

S otcem se žalobkyně nestýká a nad rámec výživného neposkytuje žalobkyni ničeho.

Žalobkyni je od příbuzných známo, že je otec zaměstnán ve firmě Ticho spol. s. r.o., se sídlem v Litoměřicích, ovšem jeho výdělek není žalobkyni znám.

důkazy:

  • výslech účastníků, příp. výslech matky žalobkyně
  • potvrzení o výdělcích matky

 

Vzhledem k tomu, že se výrazně změnily poměry účastníků, když od poslední soudní úpravy uplynulo již 9 let a žalobkyně je nyní studentkou vysoké školy žádá soud, aby po provedeném dokazování vydal za použití ust. § 910 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento

r o z s u d e k :

I. Výživné, stanovené žalovanému otci rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 1.9.2005, č.j. 15P 126/2005-14   s e         z v y š u j e   z částky 1.000,- Kč měsíčně na částku 4.000,- Kč měsíčně, počínaje dnem 1.7.2014.

II. Tím   s e   m ě n í   rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 1.9.2005, č.j. 15P 126/2005-14.

III. Žádný z účastníků   n e m á   právo na náhradu nákladů řízení.

přílohy:

  • rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 1.9.2005, č.j. 15P 126/2005-14
  • potvrzení o studiu
  • potvrzení o výdělcích matky

 

V České Lípě, dne 30.6.2014

  Eva Černá

Eva Černá

 

 

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 12x, průměr: 4,75)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.