Kategorie vzorů

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu del ust. § 174a zákona o soudech a soudcích je institut, který umožňuje účastníku řízení domoci se provedení úkonu prostřednictvím nadřízeného soudu, pokud soudce odmítá ve věci konat. Tomuto návrhu nemusí předcházet stížnost na průtahy v řízení.

Soud má následně dvě možnosti:

  1. soudce provede požadované procesní úkony, aby nedocházelo k průtahům ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto návrhu a v tom případě se k návrhu dále nepřihlíží;
  2. soud ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu postoupí věc spolu s tímto návrhem nadřízenému soudu společně se svým vyjádřením k tomuto návrhu a o tomto postupu soud informuje navrhovatele.

Nadřízený soud o návrhu rozhoduje do 20 dnů od jeho doručení  a pokud je návrh důvodný a v řízení dochází k průtahům, určí lhůtu k provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu průtahy namítány a podřízený soud je následně tímto rozhodnutím vázán.

 

Okresní soud v Mostě

sp. zn. 20C 5/2011

 

 

Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

 

 

Navrhovatel Jaroslav Vopička, podává ve věci sp. zn. 20C 5/2011, vedené u Okresního soudu v Mostě návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle ust. § 174a zákona o soudech a soudcích

 

Návrh je žalobce nucen podat s ohledem na skutečnost, že poslední jednání ve věci se konalo dne 15.3.2015 a bylo odročeno na neurčito za účelem vyžádání dalších důkazů, od této doby však nebyly ve věci činěny žádné úkony. Žalobce tedy dne 15.2.2016 zaslal soudu žádost o nařízení jednání ve věci s odkazem na ust. § 6 o.s.ř, věta první, ve spojení s § 100 odst. 1) o.s.ř., avšak předseda senátu 20C na tuto žádost nijak nereagoval. Žalobce tedy žádá nadřízený soud, aby ve věci určil lhůtu k provedení procesního úkonu, tedy k nařízení jednání ve věci, jelikož ze strany předsedy senátu ve věci dochází k neodůvodněným průtahům.

 

Děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

 

V Mostě dne 11.8.2016

 

Jaroslav Vopička

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 7x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.