Kategorie vzorů

Stížnost na průtahy v civilním řízení

Fyzické a právnické osoby jsou oprávněny obracet se na orgány státní správy soudů se stížnostmi, pokud jde o stížnosti na průtahy v řízení nebo na nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem. Stížností se nelze domáhat přezkumu postupu soudu ve výkonu jeho nezávislé rozhodovací činnosti. Stěžovat si lze tedy pouze a jen na průtahy, nevhodné chování anebo narušování důstojnosti řízení. Stížnost může být podána v podstatě jakýmkoliv vhodným způsobem (písemně nebo ústně ), avšak nikdy nesmí být anonymní. Právní úpravu stížností nalezneme v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a to zejména v ust. §§ 164 až 174a tohoto zákona.

Stížnost se podává:

  • Ministerstvu spravedlnosti jde-li o stížnosti na postup vrchního a krajského soudu, obsahuje-li podání stížnost na průtahy v řízení nebo na nevhodné chování anebo narušování důstojnosti řízení předsedou soudu a dále podání, jejichž obsahem je nesouhlas se způsobem vyřízení stížnosti v téže věci, vyřizované předsedou Nejvyššího soudu, předsedou vrchního soudu nebo předsedou krajského soudu.
  • Předsedovi Nejvyššího soudu, jde-li o stížnosti, jejichž obsahem je stížnost na průtahy v řízení, na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedy soudu, předsedy senátu, soudci, asistenty soudců a dalšími zaměstnanci působícími u Nejvyššího soudu, nebo předsedou vrchního soudu.
  • Předsedovi vrchního soudu, jde-li o stížnosti, jejichž obsahem je stížnost na průtahy v řízení, na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu, předsedy senátu, soudci, vyššími soudními úředníky, soudními tajemníky a jinými zaměstnanci působícími u vrchního soudu, nebo předsedou krajského soudu v obvodu tohoto soudu.
  • Předsedovi krajského soudu, jde-li o stížnosti, jejichž obsahem je stížnost na průtahy v řízení nebo na nevhodné chování anebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu, předsedy senátu, soudci, přísedícími, vyššími soudními úředníky, soudními tajemníky a jinými zaměstnanci působícími u krajského soudu a jde-li o stížnosti na postup okresního soudu, obsahuje-li podání stížnost na průtahy v řízení nebo na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení jeho předsedou.
  • Předsedovi okresního soudu, jde-li o stížnosti, jejichž obsahem je stížnost na průtahy, na nevhodné chování nebo narušování důstojnosti řízení místopředsedou soudu, předsedy senátu, soudci, přísedícími, vyššími soudními úředníky, soudními tajemníky, soudními vykonavateli a jinými zaměstnanci působícími u okresního soudu.


Po podání stížnosti je ten, jemuž je stížnost podána, povinen stížnost prošetřit a vyřídit ji nejpozději do 2 měsíců, pokud se nejedná o stížnost na průtahy, kdy je lhůta k vyřízení 1 měsíc. O výsledku řízení musí být stěžovatel řádně vyrozuměn. Ve stížnosti je nutno vylíčit všechny rozhodné skutečnosti a svá tvrzení řádně, pokud je to nutné, opatřit důkazy a zejména označit v jaké věci (sp. zn.) se průtahy dějí.


Přehled soudců naleznete na portále justice.cz.

                                                                            Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem
                                                                            JUDr. Pavel Burian

                                                                             Krajský soud v Ústí nad Labem
                                                                              Zátkovo nábřeží 2
                                                                              370 84, Ústí nad Labem

 

V Praze dne 23.3.2015

 

Stěžovatel: Jana Kopecká, nar. 1.5.1990, trvale bytem Radecká 3, Radlice 650 99

 

Stížnost na průtahy v řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn.: 11 Cdo 1999/2013

 

Jednou
Osobně do podatelny
Přílohy dle textu

 

 

 

 

Vážený pane předsedo,

v souladu s ust. §170, písm. a) zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích Vám zdvořile podávám tuto stížnost na průtahy v řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem vedeného pod sp.zn.: 11 Cdp 1999/2013 a to jako žalobce v tomto řízení a z těchto důvodů:

  1. Dne 27.12.2013 jsem osobně do podatelny podala žalobu o částku ve výši 150.000 ,- Kč s příslušenstvím a ačkoliv jsem dne 6.1.2014 řádně uhradila soudní poplatek ve výši dané Usnesením tohoto soudu ze dne 1.1.2014, dosud nebylo nařízeno jednání a soud ani jinak nečinil v této věci žádné úkony.
  2. Ačkoliv jsem dne 1.6.2014 zaslala soudu výzvu k řádnému konání, náprava zjednána dosud nebyla.

Důkaz:

  • Výzva ze dne 1.6.2014

Jana Kopecká

 

 

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.