Kategorie vzorů

„Dovolená“ aneb zájezd dle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník upravuje dovolenou jako „zájezd“a přináší několik změn oproti minulé úpravě. Paragrafy 2521-2549 zákona č. 89/2012 Sb. zahrnují celou škálu otázek od základních ustanovení až po náhradu škody.

Samotný pojem „zájezd“ je definován jako soubor služeb cestovního ruchu pořádaný na dobu delší než 24 hodin nebo zahranuje přenocování či alespoň další 2 plnění jako je ubytování, doprava a jiná služba.

Novým pojmem je také „pořadatel„, kterým se rozumí ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti podnikatelským způsobem. Pořadatele může být i zprostředkovatel, tzv. cestovní agentury. Pozor osoba, která se vyvolá představu, že je pořadatelem, odpovídá za zájezd na vlastní odpovědnost.

Smlouva o zájezdu a potvrzení

Samotný zájezd je nejlépe dohodnout pomocí Smlouvy o zájezdu, ve které má pořadatel povinnost zákazníkovi sdělit veškeré pasové a vízové požadavky nebo nutné zdravotní doklady. Smlouva nemusí být písemná. Pořadatel má také povinnost vydat zákazníkovi potvrzení o uzavření takové smlouvy, samotná písemná smlouva nahrazuje toto potvrzení. V případě, že smlouva a potvrzení obsahují něco jiného, zákazník se může dovolat toho, co je pro něj výhodnější.

Co by měla smlouva nebo potvrzení obsahovat?

  • označení smluvní stran
  • vymezení zájezdu (př. termín, místo)
  • cena zájezdu
  • informace o možném uplatnění práva z porušení povinnosti pořadatele
  • výše odstupného, kterou uhradí zákazník
  • pokud zájezd zarhnuje další služby, způsob stravování nebo dopravu.

Zároveň pořadatel má povinnost nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu oznámit zákazníkovi důležité údaje, které zákazník zná, ale nejsou uvedena ve smlouvě či potvrzení (př. přesný čas odjezdu, letenka, dokad o stravování).

Je možné zvýšení ceny zájezdu před jeho zahájením?

Ano, dle § 2530 občanského zákoníku, je možné cenu zájezdu zvýšit, a to nejpozději 21. den před zahájením zájezdu. Zvýšit cenu lze pouze ze zákonem stanovených důvodů:

  • cena za dopravu (vliv cen pohonných hmot),
  • platby spojené s dopravou (př. letištní poplatky),
  • směnné kursy české korun zvýšené o více než 10%.

Je možná změna smlouvy?

Ano, vlivem vnějších okolností může pořadatel změnit podmínky zájezdu. Nesouhlasí-li zákazník se změnou, má právo odstoupit. Pořadatel většinou určí lhůtu pro odstopení, která nesmí být kratší než 5 dní.

Je možné smlouvu o zájezdu postoupit další osobě?

Ano, zákazník může smlouvu o zájezdu postoupit osobě, která splňuje podmínky účasti zájezdu. Vše musí být oznámeno pořadateli a podloženo prohlášením postupníka, že se smlouvou souhlasí a splní podmínky účasti. Tento úkon musí být oznámen nejméně 7 dní před zahájením zájezdu. Postupník a postupitel (3.osoba a zákazník) jsou zavázaní společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit vždy. Pořadatel pouze pokud je zájezd zrušen nebo zákazník porušil své povinnosti.

Jak je to s náhradním zájezdem?

Pokud byl zájezd zrušen ze strany pořadatele (vnější vlivy) má zákazník nárok na náhradní zájezd minimálně ve stejné jakosti jako zrušený zájezd. Pokud bude cena náhradního zájezdu vyšší, nemá pořadatel právo požadovat doplatek. Naopak pokud bude cena náhradního zájezdu nižší, má pořadatel povinnost rozdíl vyplatit.

A co penále a odstupné?

Pokud pořadatel oznámí zrušení zájezdu ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, má povinnost uhradit zákazníkovi penále ve výši 10% ceny zájezdu.

Pokud odstoupí od smlouvy zákazník z důvodů, které nejsou způsobeny pořadatelem, má povinnost uhradit pořadateli smluvené odstupné. Odstupné zákazník platí i tehdy, pokud pořadatel odstoupil z důvodu zákazníkem porušených povinností.

O způsobených vadách zájezdu, náhradách škody a reklamacích Vás budeme informovat v dalším článcích.

 

 

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 4,80)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.