Kategorie vzorů

Žádost o splátkový kalendář v exekučním řízení

Účelem exekučního řízení je co rychlé vymožení celé pohledávky oprávněného včetně příslušenství, ne vždy je však povinný schopný vymáhanou částku uhradit jednorázově ve stanovené lhůtě. Pro takové případy je zde možnost splátkového kalendáře.

Pokud povinný není schopen celou vymáhanou částku jednorázově uhradit, může zaslat žádost o splátkový kalendář soudnímu exekutorovi. Soudní exekutor však nemá zákonnou povinnost splátkový kalendář schválit, záleží pouze na jeho uvážení, zda žádosti povinného vyhoví či nikoliv. Přitom soudní exekutor zohledňuje všechny okolnosti daného případu, zejména výši vymáhané pohledávky, počet exekucí, které jsou proti povinnému vedeny a navrhovaná výše splátek.

Jednotlivé exekutorské úřady pak mají na svých webových stránkách popsány podmínky schválení žádosti o splátkový kalendář. Některé úřady vyžadují spolu se zasláním žádosti o splátkový kalendář uhrazení první splátky, některé pak mají stanovenou maximální dobu, po kterou může být pohledávka splácena.

Je nepochybné, že splátkový kalendář je možností, jak splatit své závazky v případě, že povinný není schopný celou částku uhradit jednorázově, ale přitom musí být dodržovány podmínky stanovené soudním exekutorem.

 

 

JUDr. Damián Burián, Ph.D.

Exekutorský úřad Praha 2

Hradecká 3

130 00 Praha 3

 

 

Ke sp. zn.: 131 EX 025/2018

 

Povinný: Jan Novák, nar. 5.12. 1976, trvale bytem Na pláni 214/7, 170 00 Praha 7, tel. č.: 736501496, e-mailová adresa: novakj@seznam.cz       

 

 

Věc: Žádost o splátkový kalendář

 

 

Vážený pane exekutore,

 

ve věci výše uvedené bych Vás tímto chtěl požádat o schválení splátkového kalendáře. Můj měsíční příjem činí 21.000,-Kč, náklady na bydlení činí 9.000,-Kč, na stravu a dopravu 4.000,-Kč a zároveň mám vyživovací povinnost k mé nezletilé dceři stanovenou rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 13.8.2017, č.j. 14 P 259/2017-28 ve výši 3.000,-Kč, náklady na mé osobní potřeby činí 1.000,-Kč.

 

Z výše popsaných důvodů navrhují měsíční splátky ve výši 4.000,-Kč, splatné vždy k 20. dni v měsíci. Splátky bych hradil na bankovní účet a s variabilním symbolem uvedeným v exekučním příkazu ze dne 3.2.2018 a to až do úplného zaplacení celé dlužné částky.

 

Předem Vám děkuji za zvážení a vyhovění mé žádosti.

 

S pozdravem,

 

Jan Novák

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.