Kategorie vzorů

Žádost o splátkový kalendář – exekuce

Exekuce se dá uhradit i dohodou o splátkách, jaké jsou však podmínky?

Ačkoliv exekuční předpisy nezakotvují přímo možnost úhrady částky formou splátkového kalendáře (tj. není na to nárok), lze dlužnou částku touto formou uhradit za předpokladu, že exekutor získá k tomuto souhlas od vašeho věřitele, který, pokud bude mít určitou možnost úplné úhrady svého nároku, většinou se splátkovým kalendářem souhlasí, případně souhlas podmíní vyšší měsíční částkou. Pokud jste schopni reálně dlužnou částku uhradit formou splátek, je vždy dobré tuto možnost zkusit vyjednat.

Související vzor – rozšířený: http://www.vzory.cz/vzory/penize-dane/zadost-o-splatkovy-kalendar-v-exekucnim-rizeni/#.WvBGvYiFPIU

V případě, že nemáte již žádný majetek, je vhodné přemýšlet o formách insolvenčního řešení vašich potíží (zejm. tzv. oddlužení – osobní bankrot), nebo požádat o zastavení exekuce pro nemajetnost – odkazujeme: http://www.vzory.cz/vzory/penize-dane/navrh-na-zastaveni-exekuce-pro-nemajetnost-nedostatek-majetku-dluznika/#.WvBF6YiFPIU

Exekutorský úřad v Žatci
JUDr. Alexandr Dobrý, LL.M.
Soudní exekutor
Žatecká 6,
Žatec 289 00V Hodoníně dne 15.5.2018

Ke sp. zn.: 151 EX 151/2017
(jedná se o číslo spisu exekučního řízení, pod kterým je exekuce vedena)

Věc: Žádost o umožnění úhrady exekuce splátkovým kalendářem

Vážený pane exekutore,

jako dlužník – Jan Novák, nar. 1.1.1966, bytem Nová 3, Nová Paka, 444 00, kterému vedete exekuci pod výše nadepsanou spisovou značkou na částku 95.000,- Kč s příslušenstvím, Vás tímto zdvořile žádám o schválení možnosti uhradit pohledávku formou splátkového kalendáře.

Po zvážení svých finančních možností s ohledem na možnost plné úhrady svého dluhu tímto navrhuji splátky ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), které se zavazuji zasílat v pravidelném měsíčním intervalu , a to vždy nejpozději k 20. dni v daném měsíci až do úplného zaplacení dlužné částky.

S pozdravem

Jan Novák
(podpis)

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.