Kategorie vzorů

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost (nedostatek majetku dlužníka)

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost může dlužník podat ve smyslu ust. § 55 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a ve smyslu ust. § 268 o.s.ř.

Jednotlivé důvody pro zastavení exekuce:

 • exekuce byla nařízena, ačkoliv nebyl exekuční titul pravomocný
 • rozhodnutí, které je podkladem výkonu (exekuce), bylo po nařízení výkonu (exekuce) zrušeno nebo se stalo neúčinným
 • zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce) navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení
 • výkon rozhodnutí (exekuce) postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit
 • průběh výkonu rozhodnutí (exekuce) ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů
 • po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku
 • výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat
 • bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí

Návrh na zastavení exekuce se vždy podává u exekutora, u kterého je daná exekuce vedena. Pokud exekutor nevyhoví tomuto návrhu, postoupí exekutor tento návrh k posouzení exekučnímu soudu.

JUDr. Radoslav Grundle

Exekutorský úřad Jihlava

Turonská 11

111 10 Jihlava

 

Ke sp. zn. 12 EX 14/2017

 

V Jihlavě 15.1.2018

 

Povinná: Jana Novotná, nar. 1.1.1967, trvale bytem Mostecká 4, Jihlava, 110 00 Jihlava

Oprávněná: Půjčka bez rizika, s.r.o., IČO: 12345566, sídlem Levá 12, Jihlava, 110 00

 

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost

 1. Dne 10.10.2017 byla na návrh oprávněné zahájena exekuce na mou osobu, jako osobu povinnou a to na základě pravomocnému rozsudku Okresního soudu v Jihlavě ze dne 1.4.2017 se sp. zn. 10 C 12/2017. Na základě rozsudku jsem povinna uhradit částku 95.000,- Kč s příslušenstvím, náklady řízení a náklady exekučního řízení.
 2. Dne 1.12.2017 jsem přišla o práci a pobírám pouze minimální sociální dávky, jsem matka samoživitelka jednoho dítěte a nemám žádný zabavitelný majetek. Ztrátou zaměstnání jsem byla též nucena se přestěhovat ke svým rodičům.
 3. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že nemám žádné prostředky k úhradě dlužné částky a z toho vyplývá, že pokračování v exekuci by způsobilo významné a zbytečné navyšování dlužné částky. Čestně však prohlašuji, že si v brzké době práci seženu a budu zodpovědně řešit své dluhy, například formou splátkového kalendáře.
 4. S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soudní exekutor zastavil exekuční řízení vedené proti mé osobě pod sp. zn. 12 EX 14/2017 pro nemajetnost. V případě, že nebude oprávněný souhlasit se zastavením mé exekuce, navrhuji, aby o mém návrhu rozhodl exekuční soud.

Jana Novotná

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 11x, průměr: 4,91)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.