Kategorie vzorů

Kvitance

Přijímá-li věřitel plnění, vydá dlužníkovi na jeho žádost potvrzení o splnění dluhu (kvitanci). V kvitanci, jako čistě soukromoprávní listiny, vyznačí jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky.

KVITANCE

 

Společnost První společnost, s.r.o., IČ: 123 45 678, se sídlem Česká 321, 278 91 Hromov, za kterou jedná Jaroslav  Nový (dále jen „První společnost“)

 

tímto potvrzuje,

 

že převzala od paní Ivany Staré, nar. 18.02.1969, bytem Mokrá 13, 278 91 Hromov (dále jen „Dlužník“)

 

částku ve výši 15.000,- Kč vycházející ze smlouvy o půjčce ze dne 1.3.2015, přičemž tato skutečnost byla potvrzena na Příjmovém pokladním dokladu č. 50, ze dne 17.11.2015.

 

 

 

Na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.3.2015, byl Dlužník povinen zaplatit První společnosti částku 20.000,- Kč.

 

Výše nedoplatku ze shora uvedené smlouvy o půjčce ze dne 1.3.2015 činí částku ve výši 20.000,- Kč.

 

Dlužník se zavazuje uhradit První společnosti ½ z částky jistiny, tj. částku 10.000,- Kč, přičemž ½ částky jistiny je mu První společností prominuta.

 

 

První společnost, s.r.o., prohlašuje, že po uhrazení částky ve výši 15.000,- Kč již po paní Ivaně Staré nebude požadovat ničeho dle smlouvy o půjčce ze dne 1.3.2015.

 

 

 

V Praze dne 17.11.2015

 

 

 

 

___________________________________

První společnost, s.r.o.

Jaroslav Nový, jednatel

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 3,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.