Kategorie vzorů

Nejnovější články na Vzory.cz

Rozvod manželství – návrh podávaný jedním z manželů

Podmínky, za kterých soud rozvede manželství jsou vymezeny v ustanovení § 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Podle současné právní úpravy lze rozvod manželství rozlišit dle jeho průběhu na dva druhy, a to rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství (laicky označován také jako rozvod sporný) a rozvod, při kterém soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství (laicky označován jako rozvod nesporný).  Tento vzor bude věnován rozvodu, při kterém soud zkoumá příčinu rozvratu manželství a je podáván jedním z manželů.

Celý článek

Za jakých podmínek lze vzít do vazby?

Vazba je tradičním institutem trestního práva, který umožňuje dočasné zbavení osobní svobody obviněného (osoby, proti které bylo zahájeno trestní stíhání dle § 160 trestního řádu). Tento institut je poměrně problematický zejména z důvodu, kdy je zbavena svobody osoba, které svědčí presumpce neviny (tedy nedošlo k pravomocnému odsouzení – vyslovení viny nestranným a nezávislým soudem) a dochází tak k omezení jednoho ze základních lidských práv, kterým je právo na osobní svobodu (viz. čl. 8 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 Evropské úmluvy o lidských právech). Zbavení osobní svobody a uvalení vazby na osobu obviněného má představovat až tu poslední možnost omezení osobní svobody a v případě, že je možno uplatnit prostředek mírnější (například nahrazení vazby slibem obviněného, nahrazení vazby dohledem probačního úředníka) je třeba dát mu přednost.

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo souhrnýý přehled novinek v oblasti práva v roce 2021

Ministerstvo spravedlnosti informuje o nově přijímaných opatřeních a novelizaci právních předpisů účinných v roce 2021.

Právní úprava v oblasti insolvencí bude i v novém roce reagovat na současnou epidemiologickou situaci, kdy zákonem Lex Covid Justice II (zákon č. 460/2020 Sb.), který nabyl účinnosti dne 13. 11. 2020, byla prodloužena či obnovena platnost některých opatřeních přijatých zákonem Lex Covid Justice (zákon č. 191/2020 Sb.).

Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.