Kategorie vzorů

Nejnovější články na Vzory.cz

Za jakých podmínek lze vzít do vazby?

Vazba je tradičním institutem trestního práva, který umožňuje dočasné zbavení osobní svobody obviněného (osoby, proti které bylo zahájeno trestní stíhání dle § 160 trestního řádu). Tento institut je poměrně problematický zejména z důvodu, kdy je zbavena svobody osoba, které svědčí presumpce neviny (tedy nedošlo k pravomocnému odsouzení – vyslovení viny nestranným a nezávislým soudem) a dochází tak k omezení jednoho ze základních lidských práv, kterým je právo na osobní svobodu (viz. čl. 8 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 Evropské úmluvy o lidských právech). Zbavení osobní svobody a uvalení vazby na osobu obviněného má představovat až tu poslední možnost omezení osobní svobody a v případě, že je možno uplatnit prostředek mírnější (například nahrazení vazby slibem obviněného, nahrazení vazby dohledem probačního úředníka) je třeba dát mu přednost.

Celý článek

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo souhrnýý přehled novinek v oblasti práva v roce 2021

Ministerstvo spravedlnosti informuje o nově přijímaných opatřeních a novelizaci právních předpisů účinných v roce 2021.

Právní úprava v oblasti insolvencí bude i v novém roce reagovat na současnou epidemiologickou situaci, kdy zákonem Lex Covid Justice II (zákon č. 460/2020 Sb.), který nabyl účinnosti dne 13. 11. 2020, byla prodloužena či obnovena platnost některých opatřeních přijatých zákonem Lex Covid Justice (zákon č. 191/2020 Sb.).

Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.