Kategorie vzorů

Nejnovější články na Vzory.cz

Sdělení, že zaměstnanci nenáleží rodičovská dovolená

Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.

Celý článek

Zápis ze zasedání členské schůze spolku – rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací

O zrušení spolku s likvidací rozhoduje příslušný orgán spolku. Pokud stanovy nestanoví jinak, je tímto orgánem nejvyšší orgán spolku, tj. členská chůze, nestanoví-li stanovy jinak. Poté, co příslušný orgán spolku rozhodl o jeho zrušení, musí proběhnout likvidace spolku, jejímž účelem je vypořádání jeho majetku. Likvidace musí alespoň formálně proběhnout i v případě, že spolek nemá žádný majetek ani žádné závazky. Musí být jmenován likvidátor, kterého jmenuje nejvyšší orgán spolku. Likvidátorem může být například člen spolku.

Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.