Kategorie vzorů

Žaloba na stanovení povinnosti zhotovit věc

Pokud zhotovitel nesplní svou ze smlouvy o dílo vyplávající povinnost provést pro objednatele dílo, může jej objednatel žalovat, aby tuto svou povinnost splnil.

 

Obvodní soud pro Prahu 8
Dlážděná 5
111 21 Praha 1

V Praze dne 3. 3. 2023

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,

Žalovaný: Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961

žaloba na stanovení povinnosti zhotovit věc
Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.
Žalobce jako objednatel se žalovaným jako zhotovitelem uzavřel smlouvu o dílo ze dne 1. 1. 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V článku 2.1. této smlouvy se žalovaný zavázal zhotovit 5 kancelářských stolů do 1. 7. 2019 dle technického výkresu, jenž tvoří přílohu této smlouvy.

Důkaz: smlouva o zhotovení věci na zakázku ze dne 1. 1. 2019, včetně technického výkresu

II.
Žalobce konstatuje, že dle ustanovení § 2586 občanského zákoníku „Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (…)“. Ke dni podání žaloby však nebyl předmět plnění smlouvy o dílo předán žalobci.

III.
Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující rozsudek:

„Žalovaný je povinen zhotovit a předat žalobci 5 kancelářských stolů, zhotovených dle technického výkresu, jenž tvoří přílohu smlouvy o dílo uzavřené mezi žalobcem a žalovaným ze dne 1. 1. 2019, do 30 dnů od nabytí právní moci rozsudku a zaplatit náklady soudního řízení“

Alfa s.r.o.

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.