Kategorie vzorů

Žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací

Pokud vám spolu s uplatněním práva reklamace vznikly účelně vynaložené náklady, máte právo na jejich náhradu. Uvádíme pro vás pravidla uplatnění tohoto práva a vzor pro jeho uplatnění.

Pokud jste si koupili nějaký výrobek, který má vadu, přísluší vám jednak práva spojená s nápravou této vady, jednak právo na náhradu nákladů, které jste účelně vynaložili při uplatnění práva spojeného s nápravou této vady. Pokud jde o nápravu vady, záleží, zdali bude odstranitelná nebo neodstranitelná.

U odstranitelné vady se můžete domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. V případě neodstranitelné vady nebo vady, pro kterou nelze výrobek řádně užívat, můžete buďto odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Při uplatnění těchto práv vám přirozeně mohou vzniknout určité náklady, např. na odeslání zboží či na dopravu, pokud předmět plnění přinesete prodejci osobně. Tyto náklady však musí být účelně vynaložené, takže je například lepší produkt podnikateli dopravit městskou dopravou či autem, nežli skrze taxi službu. V případě, že vám prodejce reklamaci neuznal a vy jste si nechali vyhotovit znalecký posudek, který existenci vady potvrdil, náleží vám právo i na náhradu nákladů spojených s vyhotovením tohoto znaleckého posudku.

Právo na náhradu nákladů je potřeba uplatnit bez zbytečného odkladu po té, kdy jste měli možnost produkt prohlédnout, nejdéle však do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vadu vytknout. Tj. do sedmi měsíců u vad, které nejsou kryty zárukou, a do jednoho měsíce po uplynutí reklamační doby u vad, které zárukou kryté jsou.

spotřebitel:

Jiří Kotek
bytem Dřevěná 47, 266 01 Beroun
nar. 4. 8. 1984

podnikatel:

Karlín elektro s.r.o.
sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČ: 48563251

 

V Praze dne 28. 4. 2023

 

Věc: žádost o náhradu nákladů spojených s reklamací

 

Dne 24. 2. 2023 jsem ve Vaší provozovně v Praze 8, Vyskočilova 215, zakoupil televizi zn. Philips za cenu 9990,- Kč. Tato televize již od prvního použití vykazovala vadu v podobě rozostřeného obrazu. Na základě tohoto jsem se rozhodl na výše uvedené provozovně uplatnit své právo reklamace, které mi z Vaší strany nebylo uznáno. Jelikož jsem s tímto závěrem nesouhlasil, obrátil jsem se na znalce v oboru elektroniky Ing. Jiřího Tomáška s žádostí o vypracování znaleckého posudku v dané věci. Závěr tohoto odborného posudku zněl tak, že pro předmětnou vadu nelze televizi řádně užívat. Spolu s tímto odborným posudkem jsem pak své právo reklamace ve Vaší výše uvedené provozovně uplatnil podruhé, kdy mi již byla raklamace z Vaší strany uznána. Na základě uplatnění práva reklamace mi vznikly tyto účelně vynaložené náklady: na vypracovaní odborného posudku ve výši ……………… Kč a na dopravu ve vzdálenosti ……………… km do Vaší provozovny ve výši 200 Kč. Celkově pak ……………… Kč.

Na základě shora uvedeného Vás podle § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, žádám o uhrazení účelně vynaložených nákladů v celkové výši ……………… Kč na účet vedený u ……………… banky, č. ú. ………………, do 14 dnů od doručení této žádosti.

Pokud mi od Vás daná částka v dané lhůtě nebude uhrazena, budu nucený řešit věc soudní cestou.

S pozdravem

Jiří Kotek

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.