Kategorie vzorů

Zápis ze zasedání členské schůze spolku – rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací

O zrušení spolku s likvidací rozhoduje příslušný orgán spolku. Pokud stanovy nestanoví jinak, je tímto orgánem nejvyšší orgán spolku, tj. členská chůze, nestanoví-li stanovy jinak. Poté, co příslušný orgán spolku rozhodl o jeho zrušení, musí proběhnout likvidace spolku, jejímž účelem je vypořádání jeho majetku. Likvidace musí alespoň formálně proběhnout i v případě, že spolek nemá žádný majetek ani žádné závazky. Musí být jmenován likvidátor, kterého jmenuje nejvyšší orgán spolku. Likvidátorem může být například člen spolku.

Zápis ze zasedání členské schůze – rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací

Spolek …………….., sídlem …………….., IČ: …………….. (dále jen „Spolek“),

[datum]

 

Přítomní členové:

[Jméno a příjmení člena]

[Jméno a příjmení člena]

[Jméno a příjmení člena]

I. Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele

Předsedající spolku [Jméno a příjmení] přivítal přítomné členy a zahájil schůzi v [čas]. Konstatoval, že schůze je usnášeníschopná, jelikož je přítomno více než polovina členů spolku, konkrétně všichni jeho členové. Navrhl, aby byl zvolen zapisovatel, kterým členové spolku jednomyslně vybrali [Jméno a příjmení].

II. Rozhodnutí o zrušení spolku a zahájení likvidace

Členové spolku se dostali k bodu rozhodování o zrušení spolku a jeho likvidaci. Po důkladné diskuzi a zohlednění všech relevantních faktorů bylo přijato následující rozhodnutí:

Jednohlasně bylo rozhodnuto o zrušení Spolku ke dni [datum] a zahájení likvidace ke dni [datum].

III. Rozhodnutí o jmenování likvidátora

Členové spolku se dále zabývali otázkou jmenování likvidátora, který bude mít za úkol řídit likvidaci spolku a zajistit dodržení všech povinností souvisejících s tímto procesem. Po diskusi a zvážení předložených kandidátů byl jako likvidátor jednomyslně jmenován jeden ze členů Spolku, a to [Jméno a příjmení].

IV. Stanovení způsobu majetkového a finančního vypořádání spolku při likvidaci

Členové spolku projednali a rozhodli o způsobu majetkového a finančního vypořádání spolku během procesu likvidace. Bylo přijato následující rozhodnutí:

[Zde uveďte podrobnosti o způsobu majetkového a finančního vypořádání spolku]

 

Dne [datum] v [místo]

 

Zapsal/a: [Jméno a příjmení]

 

Členové spolku své rozhodnutí potvrzují vlastnoručním podpisem.

 

…………………………………
[Jméno a příjmení]

…………………………………
[Jméno a příjmení]

…………………………………
[Jméno a příjmení]

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.