Kategorie vzorů

Jak popřít otcovství?

Popření otcovství upravuje ust. § 785 – 793 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“). K popření otcovství dochází v případech, kdy je otec dítěte zapsán do rodného listu dítěte, avšak následně se dozví o skutečnostech, které zakládají důvodnou pochybnost o tom, že je otcem dítěte.

Podle toho, na základě které domněnky otcovství byl otec do rodného listu dítěte zapsán má pak možnost otcovství popírat. Je tedy rozdíl, jestli se jedná o manžela matky, nového manžela matky nebo o partnera matky.

Manžel matky

– může otcovství popřít do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, nejpozději do 6 let od narození dítěte.

– pokud se dítě narodí mezi 160. dnem od uzavření manželství a 300. dnem po jeho zániku nebo prohlášení manželství za neplatné, může manžel, popřípadě bývalý manžel matky otcovství k dítěti popřít, pokud je vyloučeno, aby nebyl otcem tohoto dítěte

– pokud pozdější manžel matky popře své otcovství k dítěti matky znovu provdané, pak běží dřívějšímu manželovi šestiměsíční popěrná lhůta dnem následujícím poté, kdy se dozvěděl o tomto rozhodnutí

– matka může tento návrh podat do 6 měsíců od narození dítěte.

Partner (druh) matky

– pokud došlo k určení otcovství na základě souhlasného prohlášení rodičů, může být otcovství popřeno, jen je-li vyloučeno, že by muž mohl být otcem dítěte

– lhůta k podání návrhu na popření otcovství takto určeného je do 6 měsíců od souhlasného prohlášení, a pokud k prohlášení došlo před narozením dítěte, neskončí lhůtě dříve než 6 měsíců po narození dítěte

Muž, který dal souhlas s umělým oplodněním

– muž, který dal souhlas s umělým oplodněním, se může popření otcovství domáhat pouze v případě, že by vyšlo najevo, že matka otěhotněla jinak než prostřednictvím umělého oplodnění

Co se týká shora uvedených lhůt k podání návrhu na popření otcovství, lze je podat i po uplynutí popěrné lhůty, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek.

 

Okresní soud v České Lípě

Děčínská 390

Česká Lípa

Dvojmo

 

otec: Petr Černý, nar. 5.5.1974, bytem: ČSA 3698, Litoměřice

 

nezletilá:  Eva Černá, nar. 3.3.2017, bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

matka: Petra Černá, nar. 6.5.1974 bytem: Na Výsluní 35, Česká Lípa

 

Návrh na popření otcovství

Otec a matka nezletilé byli od 13. 3. 2013 manželé, přičemž z jejich manželství se dne 3. 3. 2017 narodila nezletilá Eva Černá. Z důvodu nevěry manželky bylo manželství rodičů nezletilé rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 25. 4. 2019, č. j. 33C 33/2019-6, který nabyl právní moci dne 3. 5. 2019.

důkazy:

  • rodný list nezletilé
  • rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne 25. 4. 2019, č.j. 33C 33/2019-6

Otec nezletilé následně podstoupil testy DNA, neboť si nebyl zcela jist, zda je otcem nezletilé a z jejich výsledku je patrno, že je 99,99% pravděpodobnost, že není otcem nezletilé. Jelikož se otec dozvěděl o tom, že není otcem nezletilé dne 16. 5. 2019 domáhá se v zákonné šestiměsíční lhůtě popření otcovství k nezletilé.

důkazy:

  • výsledky testů DNA ze dne 16. 5. 2019
  • výslech rodičů nezletilé

Otec nezletilé tak žádá soud, aby po provedeném dokazování vydal tento

r o z s u d e k :

  1. Určuje se, že Petr Černý, nar. 5.5.1974, bytem ČSA 3698, Litoměřice není otcem nezletilé Evy Černé, nar. 3.3.2017, bytem Na Výsluní 35, Česká Lípa, z matky Petry Černé, nar. 6.5.1974, bytem Na Výsluní 35, Česká Lípa
  1. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V Litoměřicích, dne 30. 5. 2019

Petr Černý

            Petr Černý

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.