Kategorie vzorů

Rodina a manželství

Návrh na rozvod podle NOZ

V našem dnešním článku zavítáme do oblasti rodinného práva, konkrétně se budeme věnovat častému jevu, kterým je institut rozvodu. Na rozdíl od předchozích článků, bude přiložen i „vzor“ k žádosti o rozvod, v tomto případě budeme rozebírat rozvod, bez zjišťování příčin rozvratu manželství – obecně známější jako tzv. nesporný rozvod. Celý článek

Návrh na rozvod

AKTUÁLNÍ NÁVRH NA ROZVOD DLE PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NALEZNETE ZDE: NÁVRH NA ROZVOD.

 

Okresní/Obvodní soud
adresa

Dvojmo

Žalobce: Jan Chcipryč, nar. 1.1.1968, bytem Domov, Za pecí 14, PSČ 123 45

Žalovaná: Jenůfa Chcipryčová, roz. Roztová, nar. 21.8.1968, bytem Domov, Za pecí 14, PSČ 123 45

Návrh na rozvod manželství

I.

Dne 12.6.1996 jsem uzavřel manželství s žalovanou před Obecním úřadem v Domově. U obou jde o manželství první. V manželství se nám dne 3.6.1998 narodil nezl. syn Pavel. Všichni v současné době bydlíme na shora uvedené adrese.

Důkaz: oddací list
výslech účastníků

II.

S žalovanou jsem se seznámili na rekreačním pobytu ve Špindlerově Mlýně. Postupem času se náš vztah prohloubil a po dvouleté známosti jsme uzavřeli manželství. V našem vztahu nebyly neshody nebo konflikty. Z počátku manželství jsme bydleli u mých rodičů a po narození syna roku 1999 jsme si pořídili vlastní byt. Asi dva roky po narození syna však žalovaná začala na můj zájem o domácnost a syna reagovat podrážděně a začalo docházet k rozporům ohledně výchovy syna. Manželka mi začala zakazovat chodit se synem na procházky do přírody a obviňovala mne ze snahy poškodit synovo zdraví. Začala dávat najevo nedůvěru k mé osobě a odmítala mi svěřit syna v době, kdy mne nemohla kontrolovat. Přestali jsme spolu intimně žít na konci roku 2000 a veškerá starost žalované o domácnost se v té době omezila pouze na syna a jí samotnou. Musel jsem si sám vařit nebo se stravovat mimo domov. Společně nehospodaříme od června roku 2002. Opakovaně jsem žalovanou vyzýval ke společné návštěvě psychologa či manželské poradny. Žalovaná však tyto návrhy označila za mou léčku motivovanou snahou zbavit jí způsobilosti k právním úkonům a získat tak absolutní moc nad synem. Hádky byly stále častější. Soužití s žalovanou za takové situace se pro mne stalo nesnesitelným a snažil jsem se doma zdržovat co nejméně. .

Důkaz: výslech účastníků

III.

Okresní (obvodní) soud v ……..již rozhodl o úpravě poměrů nezletilého syna Pavla pro dobu po rozvodu svým rozhodnutím sp.zn. P 12/2002 ze dne 12.3.2003, které nabylo právní moci dne 14.4.2003, a které přikládám k tomuto návrhu.

Důkaz: rozhodnutí ve věci P 12/2002

IV.

K žalované jsem ztratil citový vztah a nevidím naději na jeho obnovu. Nemám zájem na dalším trvání našeho manželství, které je hluboce a trvale rozvráceno.

V.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento

rozsudek:

Manželství žalobce Jana Chcipryče a žalované Jenůfy Chcipryčové, roz. Roztové, uzavřené dne 12.6.1996 před Obecním úřadem v Domově, se rozvádí.

Jan Chcipryč

 .

Osvojení zletilé osoby je možné od 1.1.2014.

 Pan Karel Malý chce osvojit dceru své manželky. Dceři je 34 let a její biologický otec žije. Spolu s její matkou žije pan Karel Malý od dceřiných 8 let. Je osvojení možné?
Dle § 846 nového občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb., který je účinný od 1.1.2014, lze osvojit zletilou osobu. V takovém případě se již nezkoumá, zda je osvojení v souladu se zájmy osvojované osoby, ale osvojení nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Celý článek

Státní občanství ČR – postup nabytí na základě žádosti

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnost (tzv. všichni už podle tohoto zákona jednají) zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR. Mění se jak podmínky pro nabytí státního občanství, tak i vlastnosti samotného státního občanství. Nová úprava doplňuje dosavadní způsoby nabytí státního občanství. Ve své článku se zaměřím na to jakým způsobem, v jakém časovém limitu a na koho se obrátit v případě podání žádosti o udělení státního občanství. Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.